HAMAR: Neste post på programmet blir å legge en strategi for arbeidet mot kreditorene.
- Den regnskapsmessige oversikten per 31. oktober er brukt som utgangspunkt. Det er utrolig viktig at vi gjør alt riktig i denne prosessen og vi har benyttet oss av tre kvalifiserte personer som tar seg av denne prosessen, sier leder i Storhamar Dragons AS, Erik Kristiansen.
Den første millionen fra Hamar kommune er utbetalt. Den er brukt på prioriterte krav som lønninger og skatt.
Parallelt med dette jobber klubben med rapport til lisensnemnd og forbund. Den regner Kristiansen med å ha klar med det aller første. Dispensasjon på delingen av senioravdelingen og yngres er akseptert av Norges Idrettsforbund og skal til be- handling i Hedmark Idretts- krets.
- Vi er kommet et stykke på vegen, sier Kristiansen.
Dividenden (tilbakebetalingsprosenten til kreditorene) er ikke klar ennå.
- Før vi kommer så langt, må vi ha en budsjettgjennomgang for 2012, der et grovsnekret budsjett skal ligge i bunnen, men den tiden har vi ikke hatt kapasitet til å se på ennå.
Det er også klart at årets budsjett vil bli lagt til grunn for budsjettet for neste år. Målet for 2012 er å gå ut i null.
- Det er verdifullt for oss å ha erfaringsgrunnlaget fra 2011 i bunnen, sier hockeylederen, som ikke legger skjul på at nøkternhet vil være et nøkkelord hele vegen i budsjettarbeidet. Det er slutt på å kalkulere med å kalkulere med eventualiteter.
- Har dere vurdert nye inntektsbringende tiltak?
- Ikke ennå, men vi har fått mange gode innspill og har registrert stor iver og interesse i organisasjonen, sier Erik Kristiansen som allerede varsler en styrking av markedsapparatet i klubben.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00