De snaut 1000 fram­møt­te ble vit­ne til dra­ma­tikk da ung­dra­ge­ne snud­de den tred­je fi­na­le­kam­pen i sis­te pe­ri­ode et­ter å ha lig­get un­der, for så å sik­re tri­um­fen.

For­ri­ge gang det skjed­de, spil­te blant an­net nå­væ­ren­de KHL-proff Pat­rick Tho­re­sen på la­get.

Også da med Bør­re Øst­vang som tre­ner.

- Fan­tas­tisk tre­ner

Ei­rik Sal­sten (19) var på tre av Dra­gons-må­le­ne i går, men et­ter kam­pen var han li­ke­vel mest opp­tatt av å hyl­le tre­ne­ren sin.

- Kom­mer det tå­rer nå, så er det i så fall gle­des­tå­rer, sier Sal­sten og fort­set­ter:

- Jeg må skry­te av tre­ne­ren. Han er fan­tas­tisk. Bør­re har en egen evne til å få det bes­te ut av hele la­get. Han vet å hånd­te­re hver en­kelt spil­ler og hver en­kelt type på en helt egen måte. Jeg sy­nes han er en mann som får for lite kre­ditt i klub­ben, sier han.

For det lig­ger nem­lig ikke få ti­mer og lite ar­beid bak NM-tit­te­len som la­get kap­ret i går.

- Må­ten vi vin­ner på sier mye om han. Det er en type som gir mye til klub­ben.

Ga mo­ti­va­sjon

I går le­det Lø­ren­skog et­ter to pe­rio­der, og de ne­ga­ti­ve tan­ke­ne var i ferd med å duk­ke opp i Dra­gons-ho­de­ne i pau­sen.

Tre­ne­ren lot ikke det skje, og ga klar be­skjed om hva som gjaldt de sis­te 20 mi­nut­te­ne.

- Vi slet litt et­ter den and­re pe­ri­oden, og da var Bør­re fin å ha i gar­de­ro­ben. Han mo­ti­ver­te oss vold­somt, og vi fikk den eks­tra pif­fen som ble helt av­gjø­ren­de til slutt, sier la­gets kap­tein Amund Ny­land (20) et­ter seie­ren.

Smig­ret tre­ner

Det var en emo­sjo­nell U20-tre­ner HA-spor­ten kom i kon­takt med da tri­um­fen var et fak­tum.

- Jeg har jo pis­ket dis­se gut­ta len­ge nå. Da er det jo hyg­ge­lig med litt skryt, fli­rer Bør­re Øst­vang, før han skry­ter av spil­ler­ne.

Han har vært tre­ner for Stor­ha­mar U20 i 20 år, og sik­ret i går alt­så sin and­re NM-tri­umf, et­ter å ha gått ube­sei­ret gjen­nom hele slutt­spil­let.

- Det kan ikke bli bed­re enn det­te. Jeg er rørt, sier tre­ne­ren og den fers­ke nor­ges­mes­te­ren.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.