- Det er ikke meningen å problematisere dette i det hele tatt, men det er ingen tvil om at det har gått litt fort i svingene, sier administrerende direktør i HOA, Viggo Sundmoen og legger til at halleieren ikke har vært med i prosessen rundt salget av hallnavnet.

HOA-direktøren peker på vedtaket kommunestyret fattet 20. juni 2012, og understreker at det er et par punkter i vedtaket Storhamar Ishockey ikke innfrir i øyeblikket.

mer enn 50 prosent

I vedtaket står det blant annet: "Retten til bruk av alias/sponsornavn kan gjennom skriftlig avtale overlates til en leietager eller flere leietakere i fellesskap, dersom deres bruk utgjør mer enn halvparten av brukstiden for bygningen eller anlegget".

- Storhamar Ishockeys leieforhold er på under 50 prosent, kommenterer Sundmoen.

Avtale til 2016

Videre i kommmunestyrevedtaket står det "leietager kan ikke binde navnebruk utover varighet på leieforhold, uten etter skriftlig avtale med leier."

- Storhamar Hockey vil undertegne en tiårsavtale med CC, men Storhamar Ishockey sjøl har en avtale med HOA som kun strekker seg ut 2016, sier Sundmoen.

Ikke noe nytt for Berge

For Njål Berge i Fattige fettere er ikke disse tingene ukjent.

- Vi er fullstendig klar over hva som står i dette vedtaket fra kommunestyret. Om vi skal være selvkritiske og pirkete, burde vi uttalt at avtalen med CC foreløpig er en intensjonsavtale, sier Berge som ikke tror det kommer til å by på vansker å innfri kravene fra vedtaket kommunestyret.

- Om vi slår sammen bruken for Storhamar Ishockey og Storhamar Bredde gjør vi beslag på godt over halvparten av brukstida. Når det gjelder varigheten på avtalen vi har med HOA, er jeg litt usikker på hvorfor den ikke går lenger enn til 2016, og vi kan gjerne skrive en avtale for de neste 100 årene. Vi kommer jo uansett ikke til å spille kampene våre noe annet sted, sier Berge - som legger til CC også er klar over at formalitetene med HOA må på plass før avtalen kan underskrives.

Busterud spår løsning

- HOA skal naturligvis også undertegne en slik kontrakt, påpeker Berge.

HOA-direktør Sundmoen opplyser at saken vil bli tatt opp i styremøte 2. november.

- Saken er definitivt mulig å løse, men formelt er den ikke i orden ennå. HOA er bundet opp av vedtaket fattet i kommunestyret i 2012, sier Sundmoen som legger til at nyheten om salg av hallnavn i all hovedsak er en positiv nyhet.

For Hamars påtroppende ordfører, Einar Busterud (BBL) kom nyheten om salg av hallnavn som en god og nødvendig nyhet.

- En skal aldri forskuttere politiske vedtak, men dette virker å være en avtale som er positiv for både Storhamar Ishockey og HOA. Det er slike avtaler som kan gjøre den lokale toppidretten bærekraftig på lang sikt, sier Busterud på telefon fra Skottland.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00