At det er dyrt å være fattig får Storhamar Dragons erfare i disse dager.
350.000 kroner regner lederen i Storhamar Dragons AS, Erik Kristiansen, med å ha brukt på gjeldsprosessen fra den startet i november og fram til nå. Ennå gjenstår det en del arbeid før klubben har full oversikt over det den skylder.
- Fortsatt pågår det samtaler med kreditorer og vi prøver også å komme i kontakt med dem som ikke har svart på våre henvendelser. Vi kan ikke gå ut ifra at de som til nå, har forholdt seg tause, samtykker. Det er maktpåliggende å få svar fra alle, slik at vi kan få fastsatt en dividende, sier Erik Kristiansen.
Kristiansen kan fortelle at det har vært en meget omfattende jobb å vaske alle lister. Og det har vært en vanskelig prosess og mye å rydde opp, selv for kvalifiserte fagfolk.
- Vi nærmer oss et punkt hvor vi må komme til en avgjørelse slik at vi kan gå videre, sier Erik Kristiansen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00