Advokat Johannes Høy er en av flere som bistår Storhamar Dragons i økonomijobben.
- Dette er et prioritert krav og derfor ikke forskjellsbehandling. Dette er tillatt etter konkursloven. Får Skatt Øst oppgjør i rimelig tid før oppsatte møte, trekker de konkursbegjæringen. Det har jeg fortalt Storhamar, sier Johannes Høy.
370.000 kroner
Etter det HA-sporten erfarer er kravet på om lag 370.000 kroner og gjelder merverdiavgift.
- Dette er betalt, og da fikk vi konkursbegjæringen ut av verden. Dette er et prioritert krav, sier styreleder i Storhamar Dragons, Erik Kristiansen.
Advokat Høy har ikke fått svar fra alle kreditorene ennå.
- Vi mangler svar fra rundt 70 kreditorer. Vi jobber med å vaske lista, slik at vi får en fullstendig oversikt. Vi håper å ha en oversikt så fort som mulig, så vi kan være mer konkrete opp mot kreditorene, og komme med et forslag til akkordløsning, sier Johannes Høy, som er avhengig av å få med seg alle for å få til en løsning.
Det er ingen tvil om at økonomi fortsatt er førsteprioritet for Erik Kristiansen & co.
- Vi jobber med å få gjeldssaneringen på plass, og håper å ha det i orden i løpet av januar.
Anstrengt likviditet
Han forteller videre at likviditeten naturlig nok er anstrengt.
- Vi får betalt ut lønn. Pengene fra kommunen var viktige, og det er midler på veg inn. Det er snakk om treningsavgift og sponsorer. Würth-avtalen ligger også klar.
Der må Dragons vente på at kommunen får gjort en juridisk og prinsipiell vurdering.
- Jeg håper det kommer noe der så fort som mulig, sier Kristiansen, som er optimist i forhold til å lande denne avtalen, som gjelder navneskifte på Hamar OL-Amfi.
Til slutt er det styret i Hamar Olympiske Anlegg som skal ta stilling til det kommunen kommer fram til.
Etter det HA-sporten erfarer havner underskuddet i Storhamar på mellom 2,5 og tre millioner.
- Vi er helt avhengig av gjeldssaneringen, for å kunne styre mot et nullresultat for 2012, som er målet, sier Kristiansen.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00