Norges Ishockeyforbund og Storhamar hadde tirsdag (19.11.2013) møter hvor klubben fikk redegjøre for sin situasjon. Under møtet ble man enig om følgende:
«1. Partene er enige om at norsk ishockey har behov for konsensus og felles opptreden og forståelse av det regelverk som eksisterer.
2. Storhamar Dragons aksepterer at klubbens situasjon betinger en eller annen form for sanksjon hvis de økonomiske resultatene uteblir, og vil godta den sanksjon som forbundet finner riktig dersom det definerte mål for økonomisk resultat ikke er oppnådd per 31.12.13.
3. Norges Ishockeyforbund avventer iverksettelse av sanksjonsvedtaket på 15 poengs trekk til Storhamars rapportering per 31.12.13 foreligger den 15.1.14.
4. Sanksjonsvedtaket iverksettes hvis rapporteringen 15.1.14 ikke viser en reduksjon av den negative egenkapitalen på ca. 1,5 millioner kroner sammenlignet med årsregnskapet for 2012».Storhamar IL Ishockey Elite ble i brev 25. april i år tildelt lisens for sesongen 2013/14. Som en forutsetning for at lisens kunne tildeles ble det skrevet: «Med utgangspunkt i den negative egenkapitalen pr 31.12.2012 og det innsendte budsjettet for 2013 kan NIHF ikke innvilge klubben lisens. Som det fremgår av Klubblisensreglementet pkt. 5.4 stilles det strenge krav til resultatbudsjettet når klubben/selskapet har betydelig negativ egenkapital. For at lisens kan innvilges kreves det derfor at klubben og selskapet til sammen, skal ha et budsjettert overskudd for kalenderåret 2013 på minimum tNOK 1.560. Et slikt resultat tilsvarer 1/3 av den totale negative egenkapitalen.»
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00