Hamar
Mens Storhamar tidligere har kommunisert at de trenger 1,9 millioner friske kroner før nyttår, var hockeypresident Gerhard Nilsen i går ute og slo fast at summen skal være 3,4 millioner kroner. Hvis ikke kan sanksjonen på 15 minuspoeng bli realisert.
Nilsen holder seg fullt og helt til lisensutvalgets betingelser for at Storhamar skal få fornyet lisens neste sesong. Da laget fikk lisens på overtid til denne sesongen, krevde forbundet et overskudd på drøyt 1,5 millioner kroner, slik at den negative egenkapitalen kan reduseres med tilsvarende.
Men i stedet lå Storhamar an til 1,9 millioner kroner i minus i 2013. Derav Nilsens og forbundsstyrets totalsum på 3,4 millioner kroner.

Ikke misforstått

Daglig leder i Dragons, Erik Kristiansen, tilbakebeviser gårsdagens påstander om at klubben har misforstått, men viser til at det ikke står det samme i enighetsavtalen mellom forbundet fra 19. november, og i sanksjonsbrevet fra 15. november.
- Vi har ikke funnet på noen summer, det er ingen tvil om hva lisensutvalget har ment. Det som kan oppfattes som forvirrende er punkt 4 i pressemeldingen etter møtet vi hadde med forbundet 19. november. Der snakkes det om å forbedre egenkapitalen med 1,5 millioner kroner sammenlignet med regnskapet 2012. Regnskapet vårt viste 2,3 millioner kroner i minus, forklarer Kristiansen.
Hvis lisensutvalgets kriterier skulle vært lagt til grunn, skulle det her stått negativ egenkapital i stedet for regnskapet 2012.

Vil ikke prosedere

Verken president i Norges Ishockeyforbund, Gerhard Nilsen eller generalsekretær Jon Haukeland, var tilgjengelige på telefon i går kveld.
Dersom Storhamar ikke klarer å skaffe 3,4 millioner kroner, og idømmes inntil 15 minuspoeng i januar, er spørsmålet om enighetsavtalen fra 19. november står sterkere enn lisensutvalgets og forbundsstyrets vedtak om Storhamars økonomi.
Styreleder i Storhamar Dragons AS, Stein Onsrud, ønsker ikke å kommentere saken konkret:
- Vi forholder oss til at forbundet skal vurdere vår sak etter at vi har levert en rapport 15. januar, slik vi har avtalt. Vi ønsker ikke å prosedere denne saken før den tid.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00