Ansvarlige lån har blitt redningen for mange toppidrettslag i Hamar og Norge de siste årene. Ved et ansvarlig lån tas det ikke pant i eiendeler og lånet har gunstige betingelser. Lånestilleren stille uprioritert bakerst dersom idrettslagene må melde oppbud eller går konkurs. Noen idrettsforbund velger derfor ikke å se på ansvarlige lån som vanlig gjeld, men som en del av egenkapitalen.
Mange avskriver mulighetene til å få tilbakebetalt såkalte ansvarlige lån, at det like godt kan gis som støtte. Hamar kommunes politikere har understreket at idrettslagene skal betale tilbake, men flere har uttrykt skepsis til om det vil skje.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00