Planene er fremdeles på et tidlig stadium, men det er besluttet at klubben nå skal ansette en daglig leder.

Maren Lerfald-Hagen Stensby forlater stillingen som administrasjonsleder for å frigjøre nok midler til å få ansatt en ny daglig leder i klubben.

Når en ny leder skal være på plass, er fremdeles ikke avklart, og det kan ta flere måneder, forteller styreleder Geir Byberg.

– Ingen av oss regner med at en daglig leder vil være på plass om to måneder. Dette er en lengre prosess. Vi vil sørge for at ting henger sammen fram til da, forteller Byberg til HA-sporten.

Ansettelsesutvalg

Per dags dato fungerer Jostein Smeby som daglig leder i klubben, etter at Patrik Bäärnhielm gikk fra jobben og over til stillingen som markedskoordinator.

Styret har nå nedsatt et ansettelsesutvalg, bestående av Stein Onsrud, Pål-Jan Stokke, Njål Berge og Geir Byberg, som skal ta hånd om den videre prosessen,

I perioden fra Lerfald-Hagen Stensby forlater jobben, og fram til en ny daglig leder er på plass, vil flere personer bidra for å få den daglige driften til å gå rundt.

Byberg forteller at prosessen fremdeles er på et tidlig stadium, men at det per nå ser ut til at det kun vil være én fulltidsansatt i klubben framover.

– Sånn modellen ser ut nå, så er det den veien vi går. Men vi sier ikke når dette skal skje. I og med at vi er arbeidsgivere, også, så er det lurt at vi informerer våre ansatte om hvordan det er, sier han.

Grundig prosess

Byberg forteller at man har hatt en grundig prosess som har ledet fram til beslutningen.

– I styret ble det lagt fram en foreløpig utredning på hva man trodde var gode grep å gjøre for organisasjonen. Der kom det ganske tydelig fram at, i og med at vi er en ganske stor dugnadsorganisasjon, så trenger vi noen s om styrer det og får navet til å henge sammen, forklarer han, før han fortsetter:

– I den forbindelse har man da sett på hva slags ressurser man bruker, og så har vi gitt signaler om det til de ansatte vi har, om at vi må omdisponere midler til daglig leder-funksjonen.

Profesjonelt håndtert

Han forteller at dette vil ta tid.

– Det er ikke et arbeid som starter i morgen. Men med en gang vi skjønte at det var dit det bar, så ville vi gi informere de ansatte, sier Byberg, og forteller at man har følt at det kan være lurt med en daglig leder som sitter med koordinerende oversikt over alt i klubben.

Lerfald-Hagen Stensby forteller at hun har opplevd prosessen, som har ledet fram til at hun må forlate jobben, som ryddig og profesjonell.

Men hun stiller samtidig spørsmålstegn ved at man fjerner hennes stilling i klubben.

– Jeg er litt skeptisk til at man fjerner ansatte på administrativ side, forteller hun til HA-sporten.

Hun mener det er en nøkkelposisjon i klubben, og en rolle man burde ha opprettholdt.

– Jeg synes det er skremmende at de ikke tar seg råd til det. Administrasjonen i en eliteklubb er jo en viktig del, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00