På U20-la­get til Stor­ha­mar som vant NM-tit­te­len i går kveld et­ter tre stra­ke mot Lø­ren­skog, er det åtte-ni spil­le­re som la­gets tre­ner, Bør­re Øst­vang, me­ner bur­de mat­ches i A-stal­len fra som­me­ren av.

Stor­ha­mar-le­del­sen har vars­let slan­king av lønns­bud­sjet­tet for­an nes­te se­song. Da kan det lig­ge an til at fle­re av årets A-spil­le­re vel­ger seg en an­nen ar­beids­gi­ver. Det­te tren­ger ikke bety kri­se. Med et U20-lag som vin­ner både NM og se­ri­en bør det være en del yng­re spil­ler­ne som kan byg­ges opp til å bi­dra på A-la­get.

Noen etab­lert al­le­re­de

- De åtte-ni spil­ler­ne har alle for­ut­set­nin­ger til å gjø­re det bra på eli­te­la­get. Noen av dem har al­le­re­de vært inn­om A-stal­len, and­re vil helt sik­kert få an­led­ning til å tre­ne sam­men med A-la­get i som­mer, sier U20-tre­ner Bør­re Øst­vang.

Han nev­ner to 1996-gut­ter som er høy­ak­tu­el­le: Mar­tin Gran og Vet­le Lind­stad. Dis­se har lands­lags­spill for U18 og blir tro­lig med til vå­rens VM, Øst­vang byr også fram keep­eren sin, Da­ni­el Jør­gen­sen. Han har vært se­ri­ens og slutt­spil­lets bes­te keep­er og er en spil­ler med po­ten­si­al til vi­de­re ut­vik­ling.

- Vi har også noen 1994-mo­del­ler som kjen­ner A-la­get fra før: Ei­rik Sal­sten har vært på A-la­get, men er usik­ker på fram­ti­da. Mag­nus Eik­rem Hau­gen er etab­lert i A-trop­pen, Ole Pet­ter Øver­gaard li­ke­så og Si­mon Tom­bre har også spilt på høy­es­te nivå. Si­men Sveen og Jør­gen Lang­da­len har nådd topp­al­der for U20-trop­pen og bør kun­ne være ak­tu­el­le for A-stal­len.

Nor­ges bes­te i U20

- Alle dis­se spil­ler­ne re­krut­te­res fra et lag som har vært su­ve­re­ne i vin­ter. Det er vik­tig at vi for­val­ter dem rik­tig. Det er også vik­tig at gut­ta selv for­val­ter ta­len­tet sitt. Det blir for dumt å sit­te på tri­bu­nen om fire år og spør­re seg selv hvor det ble av dem. Spil­ler­ne det gjel­der må få en sjan­se til å inn­fri, sier Øst­vang som me­ner at klub­ben ikke har vært god nok på det­te til nå.

- Det er vik­tig at vi leg­ger gode pla­ner for dis­se spil­ler­ne fram­over, sier Bør­re Øst­vang.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.