- I dag skulle vi levert inn prognose for resten av sesongen, men i går fattet forbundet vedtak om poengstraff. Jeg synes kanskje det hadde vært naturlig å orientere oss, og latt oss få komme med tilleggsopplysninger før beslutningen ble tatt. Vi har ikke fått uttalt oss i det hele tatt om situasjonen per nå, og det kommer veldig overraskende, sier Kristiansen til HA-TV (se hele intervjuet øverst i artikkelen).

Han forklarer det faktum at klubben ikke har klart å oppfylle budsjettkravet fra forbundet med at de blant annet ikke har klart å selge hallnavnet.

- I tillegg har vi mye gjeld i bagasjen, og sammen med løpende kostnader har det vært veldig krevende og vanskelig. Men det er ikke noe nytt som har skjedd nå, understreker Kristiansen.

- På veg ut av gjørma

Han mener bestemt at Dragons er på veg ut av den økonomiske gjørma, etter at en rekke grep er tatt.

- Blant annnet er omsetningen i hallen nesten doblet sammenlignet med samme tid i fjor. Men det tar tid, og vi skal fortsette å jobbe med å snu økonomien også når denne sesongen er over. Det er som forbundet skriver, at vi har god kontroll på drift og økonomi. Vi er blant de beste i klassen på oversikt. Og vi er dønn ærlige om situasjonen hele vegen, hevder Kristiansen.

BAKGRUNN: Storhamar trekkes 15 poeng

Han oppgir i intervjuet med HA-TV at den siste prognosen viser at klubben vil gå i overskudd med rundt 400.000 kroner totalt sett denne sesongen.

- Driften i september og oktober ligger på balanse til pluss, og vi ser at vi har kuttet underskuddene kraftig måned for måned.

Godtar ikke poengstraffen

Kristiansen mener poengstraffen på 15 poeng er brutal, men lover at klubben vil anke avgjørelsen. De 15 poengene vil ikke bli trukket fra tabellen før saken er endelig avgjort.

- Nå skal vi settes oss ned og lage en vel begrunnet klage, og så skal appellutvalget i forbundet få behandle den ferdig. Så regner jeg med at vi får et endelig svar i løpet av en måneds tid.

Klubbens skriftlige tilsvar til pressen

Daglig leder Erik Kristiansens tilsvar er gjengitt i sin helhet på klubbens hjemmesider, og det samme kan du lese her:

"Jeg må si dette kommer relativt overraskende ut i fra den prosess vi har på gang, der fristen for å rapportere er i dag(15.11.13) for oktober, og at den prognose KLU har bedt om ut sesong også vil bli innsendt i dag(avtalt frist). Vi har avgitt en redegjørelse som grunnlag for vårt siste møte med KLU, og vi ble meddelt at saken ville bli gjenstand for behandling i forbundsstyret. Vi har hele tiden rapportert inn som pålagt, og vi har som det sies i brevet "god kontroll på regnskap og drift". Vi er også av den oppfatning at vi burde ha blitt informert på et tidligere tidspunkt om den beslutning som var planlagt, og ikke dagen etter at beslutning var fattet. Beslutningen om poengtrekk kommer dessuten på et tidspunkt der vår virksomhet er oppe og går igjen(drift går med overskudd isolert sett hver måned), og vårt poeng har hele tiden vært at veien ut av det årelange uføret ligger i de tiltak vi har skissert, men at vi trenger tid for å få sluttført disse. Vi bestrider på ingen måte forbundets suverene rett til å sanksjonere iht regelverk, men vil benytte oss av vår rett til å klage dette vedtaket inn for NIHFs appellutvalg innen fristens utløp."

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00