HAMAR
- Dette er en spesiell sak, brakt inn av en annen part. Vi har fulgt vanlig standard, og vurdert hendelsen opp mot regelverket med bakgrunn i informasjon vi har fått.
- Hvorfor ble det ikke gitt en begrunnelse?
- Disiplinærutvalget er et organ under administrasjonen. Hadde saken gått til appellutvalget kunne det kommet en begrunnelse, sier Haukali, og fortsetter:
- I dette tilfellet blåste ikke dommeren, og derfor var det heller ikke aktuelt med en forklaring fra ham. Når det gjelder dommerutvalget, så forklarer de seg aldri i slike saker. De er part i saken, sier Haukali, og avslutter på generelt grunnlag:
- Det er ikke mange vanskelige saker som kommer til oss. Det går mest i matchstraff og karantene.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00