I dag diskuterer fotballkretsen og HamKam hva de kan gjøre med fotballfaren som var truende mot andre foreldre og trenere.

Daglig leder i Indre Østland fotballkrets, Bjørn Nybu, forteller til HA-sporten at de er i dialog med HamKam om hva de skal gjøre opp mot den mye omtalte fotballfaren.

– Vi tar opp igjen dialogen fredag, så får vi se. Jeg har også vært i kontakt med fotballforbundet, litt om erfaringer og hva som kan gjøres, forklarer Nybu.

Ettersom den omtalte faren ikke er medlem i klubben, er han usikker på hvilke sanksjonsmuligheter de kan ilegge faren.

– Det må være personer som er medlem av klubbene, og klubben som organisasjon som vi har sanksjonsmuligheter mot. Sånn sett så har ikke vi muligheten til å sanksjonere foreldre, kan du si. Både idrettsforbundet og fotballforbundets lovverk tilsier ikke det, sier han.

Anders Langseth, leder i HamKam yngres, forteller at de nå avventer tilbakemelding fra kretsen.

– VI kommer til å prate med den personen dette gjelder, for å tydeliggjøre hva HamKam yngres’ ståsted er i forhold til vettug oppførsel. Så skal vi fortsette den jobben vi gjør, og har gjort, i forhold til holdningsskapende arbeid og vettug oppførsel, forteller Langseth til HA-sporten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00