Slik ser foreldrevettreglene i fotball ut:

1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger - du er viktig for både spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang - dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilen lenge.

4. Vi har alle et ansvar for kampmiljøet - gi ros til begge lag for gode prestasjoner og fair play.

5. Respekter trenerens kampledelse - konstruktiv dialog og gjenomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser - selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende - da er du en god medspiller.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00