Christoffer Heier Solbakken lå nede med skade. Heier Solbakken var groggy og klarte ikke å svare da dommer Henrik Andreas Grenå Pettersen spurte ham om hvordan det gikk. Da hadde Dala spilt ballen ut til innkast på grunn av skaden.  Dommeren lot spillet gå videre. En KFUM-spiller kastet ballen i retning Dala-keeper Emil Holst. Så langt var alt etter fair-play-boka. Men KFUM-spiss Emil Ekblom satte press, vant ballen - og scoret. Da ble det kok.

Brumunddals protest gikk på dommerens avgjørelse, men også at fair play-prinsippene ikke ble fulgt med KFUMs oppførsel.

Dala fikk avslag på begge forholdene i et enstemmig Domsutvalg.

Dette var Utvalgets konklusjon rundt dommerens avgjørelse:

"Utvalget se at det foreligger noen "grove feil ved dommerens forståelse av regelverket" når han velger å sette i gang spillet etter skaden, men at han derimot har utøvd et skjønn i denne sammenheng. Skjønn er ikke et tilstrekkelig protestgrunnlag etter reaksjonsreglementet § 5-3 (1) bokstav c)."

Hva gjelder KFUMs opptreden etter hendelsen, konkluderer Domsutvalget på følgende måte:

"Utvalget legger til grunn at et brudd på fair play-prinsippene ikke er tilstrekkelig for at vilkåret i § 5-3 (1) bokstav e) må ansees å være oppfylt."

§5-3 (1) bokstad e) dreier seg om at kampen ble innledet på sportslige vilkår.

Dermed blir det ingen omkamp og KFUMs 2-1-seier står.

Les også
SPORT KFUM Oslo - Brumunddal 2-1.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00