Det kommer fram i en redegjørelse styreleder Sigbjørn Johnsen har sendt til Ringsaker kommune.

Brumunddal har hatt sju spillere på proffkontrakt og 14 spillere på amatørkontrakt.

«Totalt vil det i 2016 bli utbetalt om lag 1.300.000 kroner i godtgjørelse til spillerne (lønn, reisegodtgjørelse og bonus», skriver Johnsen.

Han understreker at det er 375.000 kroner lavere enn i 2015.

Dala brukte også 150.000 kroner mindre på trenere i år enn i fjor.

«Selv om budsjettet for 2017 ikke er klart, legger vi til grunn at totale kostnader til trenere og spillere på seniornivå vil være om lag 450.000 kroner lavere enn ved inngangen til 2015», forklarer Johnsen.

Det er politikerne som har bedt om mer informasjon før de behandler Dala-fotballens søknad om en ekstraordinær kommunal støtte på en halv million kroner.

«Vi ville helst unngått å søke Ringsaker kommune om ekstraordinær støtte i 2016 for å klare vår del av den jobben. Vi ville helst klart oss på egen hånd», skriver Sigbjørn Johnsen.

Han understreker at en eventuell støtte fra kommunen «vil i sin helhet gå til betaling av baneleie/reduksjon av gjeld til BAIL».

Dårlig sponsorarbeid i fjor vinter og ubetalt medlems- og treningskontingent er sammen med dårlig økonomistyring årsak til opparbeidet gjeld for Dala-fotballen. 


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00