Vedtaket om å bygge et nytt klubbhus på Sveum var under forutsetning av at Brumunddal Fotball ikke splitter yngres og senior til to grupper.

Når du hører alle innspillene som kom fram i et tettpakket årsmøtelokale i klubbens kjernerom, får du nettopp følelsen av at klubben allerede er splittet. Likevel ble forslaget om deling trukket tilbake i god tid før gårsdagens årsmøte.

Flere er frustrerte

Styret kan sikkert lene seg tilbake i visshet om at alle forslagene ble enstemmig vedtatt i går, men når det er folk som våger å stå opp på et årsmøte og si at han sliter med å motivere folk til dugnader fordi pengene de har betalt for baneleie åpenbart ikke har gått til nettopp det, men heller blir brukt på A-laget, så er det dumt bare å puste lettet ut etter årsmøtet og si at det gikk jo bra.

For det var også en annen som sa at pengene de betaler går til å lønne en A-lagsspiller som bor på Byflaten som ikke gjør mer enn å trene halvannen time om dagen.

Og det ble også stilt spørsmål fra yngres avdeling om den nye treningsmodellen som ble vedtatt og om at det lønnes spillere framfor å kjøpe femmermål til de aller yngste spillerne.

Dette var bare de som åpnet kjeften i går, og da kan vi tenke oss hvor mange som snakker og rister på hodet når de går hjem fra Sveum.Brumunddal Fotball har helt klart en jobb å gjøre med samle troppene.

Dårlig start på 2016

Økonomisk er det også all grunn til uro, for i budsjettet som ble lagt fram, var styreleder Sigbjørn Johnsen ærlig på at de hadde fått en dårlig start på sponsorarbeidet i 2016.

At de har planer for hvordan disse pengene skal komme inn, er ikke det samme som at de vil komme. Penger som ikke er på plass, har nemlig altfor ofte lett for ikke å komme i like stor grad som budsjettert.

Når det er sagt, kan byggingen av et nytt klubbhus på Sveum være med på å bygge en større enhet og et bedre samhold i Brumunddal Fotball. Der kan unge og voksne i større grad knytte bånd.

2. eller 3. divisjon?

Pengebruken må uansett kontrolleres langt bedre. Det er nemlig ingen grunn til å mistro lederen for allianseidrettslaget når han sier at det har vært ute av kontroll en stund. Og at gjeldsbrevet som kom, kunne ha vært sendt ett år tidligere.

Et annet spørsmål Brumunddal må stille seg, er hva slags klubb skal de være i framtida? Med en spissere serieordning fra 2017 vil det trolig koste enda mer å drive et slagkraftig lag i 2. divisjon.

Neste spørsmål da er om Brumunddal er et naturlig 2. divisjonslag, eller om den er like godt tjent som en god breddeklubb i en enda bedre 3. divisjon.

Bredden i Brumunddal er uansett formidabel. Det handler om å ta ut det beste av flere, skape enda flere egne spillere som kan ta steget opp på A-laget, for det bør være unødvendig at en trener skal sette opp seg selv på reservebenken i en treningskamp midt i februar. Det store oppmøtet på årsmøtet forteller i hvert fall om en klubb som engasjerer. Den største utfordringen nå er å få alle til å spille på samme lag. Jeg fikk ikke den følelsen i går kveld, men det er heldigvis mange som vil mye i Dala-fotballen.

Les også
SPORT ... men ingen deling av klubben.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00