Den tidligere finansministeren presenterte en negativ egenkapital på 1,1 millioner kroner på årsmøtet i går kveld. Etter årsmøtet innrømmet han at jobben som styreleder i Dala-fotballen hadde vært mer krevende enn han hadde trodd.

Fikk kritikk

Men han klaget ikke, og tok til seg kritikken fra kontrollutvalget, som mente at administrasjonen og styret burde ha iverksatt tiltak både på kostnadssiden og inntektssiden tidlig i 2015.

– Vi må være realistiske og må tenke nytt og annerledes. Vi vil organisere klubben på nytt.

Han forteller at de ikke har alle planene om en ny organisasjon på plass, men noe er klart.

– Vi oppretter ei markedsgruppe. Vi hadde lavere sponsorinntekter enn budsjettert i 2015. Vi kom for sent i gang med sponsorjobben for 2016, og der må vi sette inn støtet. Det er førsteprioritet. Vi må sette all kraft inn der i mars inn mot seriestart. Der ligger det et usikkerhetsmoment.

Innfører folkesponsor

I det vedtatte budsjettet ligger det inne 2,1 millioner kroner i tradisjonelle sponsorpenger. Det er det samme som for 2015.

Nyheten «Folkesponsor» ble lansert på årsmøtet. Dala-fotballen frir til lokalsamfunnet. En andel koster 500 kroner, og målet er å selge 2.000 andeler, tilsvarende en million kroner.

– Vi har budsjettert med 500 andeler. Det bør vi klare i løpet av våren, sier Sigbjørn Johnsen

Styrelederen har laget et budsjett med et overskudd på 100.000 kroner for 2016.

– Vi vil gjerne ha innspill, og vi er avhengige av hjelp for å til dette.

På årsmøte ble det også nevnt at det skal etableres ei kamp- og arrangementsgruppe.

Det blir også innført nye rutiner for utdeling og bestilling av materiell. I tillegg blir det innført nye rutiner for registrering av medlems- og treningsavgifter.

På årsmøte kom det fram at det er blitt avskrevet hele 160.000 kroner i medlemsavgifter for 2014.

Nytt garderobeanlegg

Sigbjørn Johnsen er åpen på at de søker råd i andre klubber.

– Vi har planer om en fotball-FFO-ordning, og der er Elverum Fotball gode. Vi må søke etter muligheter bredt nå. Vi kommer helt sikkert til å søke hjelp i andre klubber også.

På gårsdagens årsmøte ble det vedtatt å bygge et nytt garderobeanlegg på Sveum. Morten Engebakken i Brumunddal allianseidrettslag fortalte at de er tilkjent to millioner i spillemidler. I tillegg har Ringsaker kommune gitt dem et ekstraordinært tilskudd på på 1,5 millioner kroner.

I tillegg ligger det et vedtak i Stortinget om fullt momsfradrag for bygging av idrettsanlegg. Det er snakk om 1,7 millioner kroner for dette prosjektet.

– Vi har om lag 5,1 millioner inne. Per nå er lånebehovet 1,8 millioner, sier Morten Engebakken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00