Under årsmøtet i Brumunddal fotball mandag blir regnskapet for 2015 fremlagt. 

nettsidene til klubben er dokumentene vedlagt, og i disse dokumentene fremgår det at Brumunddal sliter med en enorm gjeld.

I dokumentene skrives det at klubben er ei en meget krevende økonomisk situasjon.

"Årsregnskapet ble gjort opp med et underskudd på kr 1.091.096 kroner. Dette skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettert i 2015".

For et par uker siden ble det også kjent at klubben ikke har betalt baneleie på lang tid til Brumunddal allianseidrettslag. 

Ved nyttår var denne gjelden på 850.000 kroner. I årsmøtepapirene står det at man har inngått en avtale om å nedbetale denne gjelden over de neste ti årene. 

Den største utgiftsposten i klubben er knyttet opp mot senior herrer. 

Her ble det brukt 4,3 millioner kroner, mens man kun tjente inn nærmere 3,9 millioner av disse.

Dermed gikk klubbens A-lag med et underskudd på rundt 400.000 kroner, mens også damelaget og yngres avdeling gikk i minus i 2015.

Som følge av det store underskuddet i fjor, sto klubben med en negativ egenkapital på om lag 940.000 kroner. 

For å kunne betjene noe av gjelden tok klubben i desember opp et likviditetslån, står det også skrevet i årsmøtedokumentene. 

"En slik situasjon er ikke bærbar for klubben. Det er brukt store ressurser både fra administrasjon, regnskapsfører og styre for å etablere rutiner for bedre kostnadskontroll og for å unngå at dette gjentar seg."

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00