23647D10STANGE:200E37D8 Forslaget om å bli det største laget på Landskytterstevnet (LS) i Elverum 2010, ble lansert på LS Evje 2009, og planleggingen startet tidlig i 2010.
Organisering
Målet var 100 deltakere eller mer på årets LS, og det ble etablert en prosjektgruppe med fire instruktører (aktive skyttere) som skulle ta seg av instruksjon og opplæring av dem som ikke er aktive skyttere. Stange og Romedal skytterlag har i de siste årene hatt 40-50 deltakere på LS, og med en målsetting på minst 100, betyr det en økning på rundt 100 prosent.
Praktiske utfordringer
Ved påmeldingsfristens utløp har skytterlaget meldt på 105 skyttere og det er rekord på årets LS. Men for skytterlaget har det også noen praktiske utfordringer. Av de 105 deltakerne er det 50 førsteklassinger, og det forteller at her det mange nybegynnere, eller i hvert fall skyttere som skyter lite. Dette betyr videre at de er avhengig av å låne noe utstyr, både våpen og bekledning.
Samarbeid
Dette er ingen hindring, bare en utfordring, sier lagets leder Lars Standerholen
- Noen har faktisk kjøpt seg nytt utstyr, både våpen og annet utstyr, mens andre låner av hverandre. I tillegg har skytterlaget egne lagsvåpen, som selvfølgelig blir benyttet, og vi har fått til en avtale med Forsvaret om utleie av noen våpen, sier Standerholen.
Forberedelse og trening
Stange og Romedal skytterlag innviet også ny skytehall sist vinter, og denne har vært flittig brukt til instruksjon og trening for dem som blir nybegynnere på årets LS. Dette dreier seg om ca. 50 skyttere, som har vært fordelt på fire grupper med egne instruktører. Oppmøtet på disse treningene har vært bra, med litt variasjon fra gang til gang. Det er avviklet fire treningssamlinger innendørs i løpet av vinteren, og to utendørs etter at sesongen startet. Noen har også prøvd seg i ordinære stevner, og lagets ledelse vil nå legge opp til at flest mulig har vært med på ett eller flere stevner før LS.
Flere medlemmer
Skytterlagets store deltakelse på årets LS har ført til at medlemsantallet har økt fra 255 til ca. 300. Dette var ikke hovedmålet med tiltaket, men det er en gledelig og meget sterk økning på ett år. Rekrutteringen kommer fra forskjellige grupper. Det er familiemedlemmer blant etablerte skyttere, venner av skyttere, jegere og andre bekjentskapskretser. Men flere medlemmer skaper også forpliktelser.
- Ja, det gjør det, sier Standerholen og fortsetter.
- Vi ønsker selvfølgelig at flest mulig av de som nå har tegnet medlemskap i skytterlaget, skal fortsette å skyte også etter LS. Vi er klar over at vi har en utfordring i å legge forholdene til rette for de nye medlemmene, også etter LS, sier Standerholen.
God bredde
Med sine 105 deltakere på årets LS har skytterlaget deltakere i alle klasser bortsett fra V55. Deltakerne kommer fra begge kjønn, og aldersforskjellen strekker seg fra 14 til 78 år. Kjell Haukedalen er eldst med sin 78 år, mens Ida Marie Engevold er yngst med sine 14 år. Haukedalen feirer også et lite jubileum under årets stevne. Han deltar i sitt 50. landsskytterstevne.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00