Seansen skjedde 25. mai - i gledesrus for de svarte og gule. På Intility Arena. "Flaggplantingen" på kunstgraset i Oslo provoserte Vålerenga-supporterne. Flere supportere stormet banen og de langet ut mot hverandre.

- Slike scener ønsker man selvfølgelig ikke å se på noen baner, sa direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Lars Fisketjønn den gangen.

Han bekreftet også at Melgalvis kunne få straff.

Brumunddølen har fått en bot på hele 7.500 kroner. Da HA-sporten hadde nyheten om bot 27. juni, ble det antydet 4.000 kroner i bot.

- Jeg forventet ikke en bot, men nå skjer det altså. Det får så være. Det er fotballforbundet som bestemmer, men jeg er litt overrasket, og jeg synes det er litt spesielt. Det gis bøter for noen forseelser, men ikke for andre, som noen mener er av lik karakter, sa Aleksander Melgalvis til HA-sporten i slutten av juni.

Rett etter kampen 25. mai sa brumunddølen at han skjønte at noen kunne bli provosert av det han gjorde med Lillestrøm-flagget. 

- Tanken var å feire med fansen, men så skjedde dette i gledesrusen, sa Melgalvis.

Mye tyder på at supporterne til Lillestrøm tar seg av bota. De har samlet inn penger.

Helland Fikk ikke bot

I 2016 plasserte Pål André Helland Rosenborg-flagget i en champagneflaske i midtsirkelen på Aker Stadion, etter at trønderne hadde sikret seriemesterskapet i Molde, uten at han ble straffet for det.

Steffen Iversen og Isabell Herlovsen har blitt bøtelagt av Norges Fotballforbund for provoserende oppførsel. Iversen fikk 7.500 kroner i bot etter at han viste fingeren til Vålerenga-fansen som Rosenborg-spiller i 2012. Herlovsen gjorde akkurat det same til Stabæk-supporterne som Lillestrøm-spiller i 2013. Spissen ble bøtelagt med 2500 kroner.

Begrunnelsen fra fotballforbundet

Norges Fotballforbund la ut dette på sin hjemmeside nå:

"NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) har i brev oversendt anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) vedrørende Lillestrøm-spilleren Aleksander Melgalvis på grunnlag av hans opptreden i etterkant av Eliteseriekampen mellom Vålerenga og Lillestrøm 25. mai.

Melgalvis fikk tak i et LSK-flagg, løp ut på banen og plasserte flagget i midtsirkelen. Videre legges det til grunn at handlingen medførte at supportere fra både LSK og VIF kom ut på spillebanen, noe som blant annet resulterte i slåssing mellom dem.

Etter Utvalgets oppfatning rammes anmeldtes atferd av NFFs lov som angir at sanksjon kan ilegges dersom det foreligger ”upassende opptreden mot spillere, dommere, trenere, publikum eller andre”. Utvalget anser plassering av klubbflagg på banen til motstanderlaget som ”upassende opptreden”, og det er således grunnlag i NFFs regelverk for å sanksjonere handlingen.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at hendelsen fant sted etter oppgjøret mellom VIF og LSK, som er å anse som en høyrisikokamp og som i seg selv innebærer store sikkerhetsmessige utfordringer og krever iverksatt en rekke ekstratiltak både før, under og etter kampen. Det forhold at det foretas en slik provoserende handling som her er tilfelle i tilknytning til en kamp av denne karakter, bidrar til å øke farepotensialet ved handlingen.

Videre er det å anse som skjerpende at handlingen ble foretatt på hjemmebanen til Vålerenga. Det forhold at et klubbflagg plantes på banen til motstanderlaget vil kunne ha særlig provoserende effekt på hjemmelagets supportere, hvilket tilsier at handlingen er egnet til å skape negative reaksjoner og handlinger hos tilhengerne. 

Anmeldte anfører i sin redegjørelse at han ikke var klar over at det fremdeles befant seg VIF-supportere på tribunen da handlingen ble foretatt. Utvalget mener, i likhet med Påtalenemnda, at det er å anse som uaktsomt av anmeldte å anta at tribunen var tømt for hjemmelagets supportere 15 minutter etter kampens slutt. Denne omstendighet kan således ikke ilegges noen formildende betydning ved sanksjonsutmålingen.

Som fremholdt av Påtalenemnda, foreligger det ingen direkte sammenlignbare saker avsagt av NFFs organer. Det trekkes imidlertid frem at Rosenborg-spilleren Pål André Helland i 2016-sesongen utførte en tilsvarende handling etter kamp mot Molde, men at forholdet ikke ble fulgt opp med påtale. (Påtalenemnda anså Helland-saken som relevant ved vurderingen av Melgalvis-saken, og ser at det kan stilles spørsmål ved om Helland-saken ikke skulle vært fulgt opp. Helland-saken er imidlertid kun én sak som ikke er fulgt opp med påtale. Påtalenemnda mente dermed at dette ikke er en etablert praksis). Utvalget kommer tilbake til dette nedenfor.

Videre vises det i anmeldelsen til tidligere saker hvor spillere har blitt sanksjonert for å ha vist fingeren til publikum. I likhet med Påtalenemnda, anser Utvalget den påtalte handling – planting av LSK-flagg på hjemmebanen til VIF - å være av en mer alvorlig karakter enn å vise fingeren til publikum. Dette på grunn av de sikkerhetsmessige utfordringer planting av klubbflagg på bortebane kan medføre, hvilket angjeldende sak er et tydelig eksempel på.

Utvalget deler ikke Påtalenemndas oppfatning om at Helland-saken er relevant for vurderingen av den foreliggende sak. Helland-saken har aldri vært lagt frem for og behandlet av Utvalget, og det var ikke Utvalgets avgjørelse at den saken ikke ble sanksjonert. Det forhold at Påtalenemnda ved et tidligere tilfelle besluttet å unnlate påtale, kan ikke vektlegges ved vurderingen av sanksjon i saken Utvalget nå har fått seg forelagt.

På bakgrunn av den ovennevnte helhetsvurdering, med blant annet henvisning til sanksjonsnivået i de tidligere sakene hvor spiller har vist finger til publikum, har Utvalget kommet til at en bot på kr. 7 500,- er passende."

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00