Hamar
- Vi ser at det ikke bare er skøyter som lider under dette. Vi i skøyteforbundet har samlet de samme erfaringene skiskytterforbundet og friidrettsforbundet. Det er slutt på tider hvor galskapen dominerte, og det viser også prestasjonene som oppnås i dag, sammenlignet med det som ble oppnådd både for ett og to tiår siden, sier han.
Haugen vil ikke ta alle utøverne under en kam, men sier at problemet er størst blant dem som er nest best.
Haugen påpeker også en vesentlig årsak når han nevner konkurransen hardtreningen har med andre idretter og fritidsaktiviteter.

Bruke naturen

Sportssjefen nevner også dette med spesialisering, men er ikke tilhenger av at utøvere spesialiserer seg for tidlig:
- Det viktigste er at ungene, gjennom foreldrene, får anledning til å ha et høyt aktivitetsnivå. At de får kjenne på dette med å bli sliten, og ikke minst det å bli sliten flere ganger og kjenne at det faktisk har en effekt på kroppen. En trenger ikke drive spesifikk idrettstrening for å få denne følelsen. Det meste av dette kan i unge år tilvendes ved å bruke naturen og de muligheter den gir. Men alt har selvsagt sin ende. Jeg mener at en som vil satse på idrett, tar stilling til hvilken idrett som er aktuell ved 14 og senest ved 16-årsalderen. Men det er også viktig at en har gått på skøyter fra tidlige år. Basen for hvordan kroppen skal ta imot senere trening, bygges fra 10 til 15 år. Det er da motoren skapes, men for å finne ut av det, kreves det bevissthet, først og fremst på foreldrenivå, men også blant trenere og ledere ute i klubbene der denne jobben gjøres.

Gjør det enkelt

- Hva kan forbundene gjøre for å øke bevisstheten rundt dette?
- Vi har et ansvar for denne bevisstgjøringen og det gjør vi i hovedsak gjennom trenerpoolen og trenerforumet vårt. Det er viktige at klubbene har en aktiv tilnærming til det forbundet gir dem tilbud om, noe som ikke alltid er tilfelle dessverre. Poenget er at det alltid er ting å plukke opp.
Haugen nevner også såkalte talentsamlinger hvor 70-80 yngre skøyteløpere blir invitert til en forbundssamling hvor også løperne selv blir gjort oppmerksom på hva som kreves for å bli god, men dette alene er ikke nok til å få jobben gjort.
- Mye av dette rundt aktivitetsnivå kan løses med enkle midler. Det å gå til skolen, eller gå til trening er med på å bidra til et høyere aktivitetsnivå. Verre er det ikke, sier Øystein Haugen.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00