Det var i går, tirsdag at alarmen gikk. En kvinne med demens på Klukkstuen omsorgssenter ble meldt savnet og først etter sju timer ble leteaksjonen fra politiet avsluttet. Kvinnen på 70 år ble funnet i god behold.

Anita Stenhaug, som er demenskoordinator i Hamar kommune, forteller til h-a.no at det er svært sjeldent at man må ty til etterlysning og involvere politiet i søk etter folk med demens.

– Det skjer kanskje to-tre ganger i året at vi må involvere politiet. Vi har våre metoder for å unngå dette uten at det går utover pasientenes rettigheter til å kunne forlate boligen sin eller sykehjemmet sitt, sier hun.

GPS

Et av virkemidlene er GPS.

Dersom man har en person med demens som man vet ikke vil finne fram til hjemmet sitt dersom han eller hun er ute og går, vil man heller tilby dette enn å begrense bevegelsesfriheten.

– GPS-en er individuelt styrt og kan aktiviseres ut ifra avstand fra hjemmet eller hvor lenge vedkommende har vært borte. For noen kan den bli stilt inn på én kilometer fra hjemmet eller at man kan være borte i for eksempel en halv time før den begynner å pipe. For andre kan rekkevidden og tiden være lengre. Når det begynner å pipe vil pleiere eller pårørende, alt etter som, dra ut og finne dem.

hadde ikke med GPS-en

Kvinnen som førte til leteaksjonen var utstyrt med GPS, men hadde ikke denne på seg da hun bestemte seg for å gå ut.

– Det er alltid en risiko for at slik kan skje. Mange av personene som har demens bor for seg selv og lever i en bolig med åpne dører. Slik ønsker alle at det skal være. De kan skifte klær eller andre ting som gjør at GPS-en ikke blir med. En GPS kan også gå tom for strøm eller oppleve andre tekniske svikter, men heldigvis skjer dette svært sjeldent, sier Stenhaug som forteller at det kun er to-tre personer av alle demente i Hamar som er såpass i «fare for seg selv» at de lever under vedtak om låste dører.

– Veldig mange opplever rekreasjon i det å gå og det å føle denne friheten dette gir. Da må vi også leve med risikoen med at de kan rote seg bort, men vi gjør nøye vurderinger om de er i fare for seg selv i henhold til trafikk og lignende, sier hun.

Flere  hjelpemidler

GPS er bare en av mange nyere tekniske virkemidler som gjør at personer med demens kan bevege seg friere uten at pårørende og andre blir for mye bekymret.

En annen funksjon er automatisk talekontroller som for eksempel kan bli installert ved utgangsdøren hvor pasienten bor.

– De fleste av de som har demens bor fortsatt hjemme med pleie fra hjemmebasert omsorgstjeneste. Det finnes en mulighet til å installere en sensor i utgangsdøren som aktiviseres hvis for eksempel pasienten forsøker å gå ut av boligen midt på natta. Da vil det komme opp en kjent stemme, for eksempel fra pasientens datter over et høyttaleranlegg som spør om det er så lurt å gå ut på denne tiden av døgnet. Som regel forstår han eller hun at vedkommende da har gått feil.

Les også
NYHET Forsvant fra institusjon i Hamar.
Fakta

Demens er en fellesbenevnelse på sykdommer som rammer flere av hjernens funksjoner. Det finnes ulike typer demenssykdommer,og Alzheimers sykdom er den mest vanlige.

Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn lever i dag med demens.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00