Under torsdagens åpne jernbanemøte la Jernbaneverket fram flere nye illustrasjoner for å vise hvordan en kulvert i Hamarbukta vil prege bybildet i framtida.

Siktforholdene vil endre seg. Der den nye banen forsvinner ned i bakken, vil både den visuelle og fysiske barrieren bli borte, sa assisterende planleggingsleder i Jernbaneverket, Anne Sophie Solhaug, under presentasjonen.

Hamar-politikerne erkjenner at Jernbaneverket gjør en jobb for å svare på utfordringen om høyden på kulverten.

- Det er bedre illustrasjoner. Det gir uansett Hamar en ny byfront, og hvem skal bygge den og hvor lang tid vil det ta før byen vil se slik ut som illustrasjonene viser, sier ordfører Einar Busterud (BBL).

Jernbaneverket er krystallklare på at det er Hamar kommune som må drive igjennom utviklingen av den nye byfronten.

- Hvem skal bygge?

- Det er flere interesserte, spørsmålet er tidspunktet for når det skjer og hvor lang tid det vil ta, sier Busterud.

Jernbaneverket klarte ikke å fortelle hvor høy kulverten vil bli, men det kom sterke signaler om at det er vanskelig å senke den ytterligere på grunn av stigningsforhold og plasseringen av jernbanestasjonen.

- Jeg savner også signaler om anleggstrafikken.

- Det var mange sure hamarsinger da Strandgata var stengt. Vi må forvente fem-seks års byggetid for ny trase og kanskje vil det ytterligere fire år før noe av det som skal bygges oppå kulverten er ferdig, kommenterer varaordfører Knut Fangerberget

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00