Fredag fikk Ikea byggeskikkprisen under RingsakerGallaen i Teatersalen i Brumunddal. Reaksjonene var mange og sterke da  Ikea ble nominert til prisen og varehussjef Jens Listrup hadde ikke noe tro på at de vill få prisen, men det fikk de. Det har skapt ytterligere reaksjoner.

- Hva, fikk de prisen? Uff da.

Det er arkitekt Peter Butenschøn sin umiddelbare reaksjon da HA forteller han hvem som vant byggeskikkprisen i Ringsaker.

- Problemet med Ikea er at det er en enkel, dum og stor boks. Det har ingenting med god byggeskikk å gjøre, sier han.

- Mangler ambisjoner

Byutvikler og arkitekt Butenschøn leder Hamar kommunes ressursgruppe for jernbane. Han ble svært overrasket over at Ikea vant byggeskikkprisen.

- Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte Ikea var nominert og tenkte at de kan umulig velges som den beste av de tre kandidatene, men det har altså gjort. Det er forståelig at Ringsaker kommuen er glad for at Ikea lokaliserte seg i Ringsaker, men en konvensjonell internasjonal industriboks har lite med arkitektur å gjøre. Dette viser at kommunen mangler litt ambisjoner i sitt byggeskikkarbeid, mener Butenschøn.

- Feil sammensatt jury

Arkitekten er ikke den eneste som reagerer på vinneren av byggeskikkprisen. Daglig leder i Svanehytta AS og eier av Furu skole, Ulf Storbekk er skuffet etter at Ikea fikk prisen.

- Det er selvsagt veldig skuffende. Mitt inntrykk er at denne prisen ble gitt til Ikea fordi de skaffer Ringsaker mange nye arbeidsplasser og at det er viktigere enn byggeskikken. Jeg synes dette er veldig svakt arbeid av juryen, sier Storbekk.

Som utbygger reagerer Storbekk på juryens sammensetning.

- Juryen er feil sammensatt og burde bestått av flere fagpersoner. Vi har flere byggekyndige folk som kunne ha sittet i den juryen. Jeg er ikke overrasket over valget meg bakgrunn i hvem som satt i juryen og det er der feilen ligger etter min mening. Kommunen har flere arkitekter. En eller to av dem burde ha sittet i juryen framfor kultursjefen, ordføreren og rådmannen. Jeg skjønner ikke helt tanken bak en så stor overvekt av ikke-faglige jurymedlemmer, forteller Storbekk.

Setter press på utbyggere

Utbygger Per Tore Teksum reagerer også på jurysammensetningen.

- Jeg konstaterer at juryen og jeg har veldig forskjellige oppfatninger om denne saken. Kommunen jobber generelt for god byggeskikk og nå tildeles en blå boks med gul reklame byggeskikkprisen. Jeg tolker det slik at nå er det fritt fram for andre kjeder med enkle konsepter, sier Teksum, og fortsetter:

- Det blir litt merkelig for oss som prøver å sette opp pene bygg med påkostet fasade. Kommunen premierer Ikea som er ensfarget i hele fasadens lengde. Det blir spennende å se effekten av dette. Hvordan skal kommunen møte nybygg i handelsparken i Nydal og andre steder i kommunen. Når det kommer søknader om nybygg med en tilsvarende enkel fasade og arkitektur blir det et problem for kommunen.

Som utbygger skaper det også bekymring for framtidige prosjekter.

- Utbyggere blir presset for å forenkle byggene sine for å få ned leieprisen. Våre kunder får et kraftig argument fra kommunen om å bygge så enkelt som mulig.

Forstår reaksjonene

Senterpartiets gruppeleder i Ringsaker, Odd-Amund Lundberg, mener det blir helt feil å gi Ikea en pris for god byggeskikk.

- Jeg har ikke lest hele grunnlaget, men det er summen av det som blir helt feil. De som for et år siden fortalte at de jobbet knallhardt med å få Ikea hit er de samme som skal sitte i denne juryen å bedømme. Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer på dette, sier Lundberg.

Lundberg er også av den oppfatning at andre burde ha sittet i juryen.

- De burde ha tenkt igjennom dette på forhånd og skjønt at det ville bli et tema. Nå må de bare sørge for at det samme ikke skjer igjen. Det bør også være aktuelt å ta inn andre i juryen for det er en uheldig sammensetning. Jeg synes også at fine, renoverte, nye landbruksbygg kunne vært med å kjempe om denne prisen om de ikke har blitt vurdert, sier han.

Takket ansatte

Jens Listrup trodde på forhånd ikke noe på at Ikea ville få prisen, men takket i går de ansatte for at de fikk den.

- Jeg er naturligvis overlykkelig, men den blå boksen er tross alt bare en blå boks, lik de andre Ikea-boksene vi har rundt om i verden. Vår boks har en del unike ting og det mest unike er de fine medarbeiderne vi har. Nærmere 200 av dem kommer fra bygda. Takk for at vi fikk ansette dem og takk for prisen, sa Listrup.

- Gjennomtenkt og profft

Juryen legger i sin begrunnelse mer vekt på anlegget til Ikea enn selve bygningskroppen i sin begrunnelse.

«Næringsområder bygges ofte ut over lengre tid og av mange aktører. Bildet kan bli urolig og uryddig. Utbyggeren har i tråd med sitt internasjonale konsept etablert et – i vår målestokk – gigantisk anlegg. På tross av størrelsen presenterer det seg som oversiktlig og vennlig for den besøkende. For de mange som passerer Nydal på E6, framstår det svære anlegget med en visuell enkelhet som oppfattes rask», heter det i juryens begrunnelse.

Videre mener byggeskikksjuryen at Ikea-bygget er klart formet, og har en tydelig, men behersket fargebruk.

«Arealet mellom motorvegen og bygningen er gitt en rolig, parkmessig finish», skriver juryen.

Juryen har også merket seg at Ikea har lagt stor vekt på funksjonelle løsninger, og på universell utforming og inkludering av alle brukergrupper som et gjennomført prinsipp. Samtidig er byggeskikksjuryen opptatt av at Ikea-byggets art og uvanlige størrelse er utfordrende når det gjelder estetikk og innpasning i visuelle miljøer, men at utbygger og arkitekt Astrup og Hellern AS har klart det på en fin måte.

«Utbyggeren har etter juryens mening møtt utfordringene med gjennomtenkte og profesjonelle løsninger», understreker den enstemmige byggeskikksjuryen.

Juryen har bestått av ordfører Anita Ihle Steen (Ap), Odd-Hermann Roel Børke (H), rådmann Jørn Strand, kultursjef Asle Berteig, Karl Olav Nordengen (næringslivet) og kart- og byggesakssjef Atle Ruud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00