3D-videoene ble presentert på folkemøtet om byutvikling på Gregers tirsdag kveld, og de har tidligere vært vist for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité da de besøkte Hamar 8. mars.

Se alle videoene ved å klikke på linkene i høyre marg!

Videoene visualiserer hvordan en tur på dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar i framtida kan fortone seg. For vest-korridoren er det vist to varianter, mens det er vist en variant hver av øst- og midtkorridoren.

For vest-korridoren (en mjøsnær linje noenlunde langs dagens korridor) vises en variant med bru over Hamar-bukta, og en variant hvor jernbanen nord for stasjonsområdet går ned i en kulvert og hvor området mellom ny trasé og Strandgateparken er fylt ut. Hva som blir oppå dette lokket, blir det opp til Hamar kommune å mene noe om.

For midt-korridoren vises ny jernbane i en massiv grop gjennom Østbyen til en ny stasjon mellom Hamar rådhus og CC Stadion. Fra Hamar kommunes side er det er krav at gropen overdekkes med et lokk.

For øst-korridoren går det fram at mye næringsbebyggelse på Disenstranda må ofres for å gi plass til et nytt stasjonsområde ved Vikingskipet.

1. juni skal Jernbaneverket legge fram sin anbefaling for utbygging av jernbanen med dobbeltspor gjennom Hamar. I løpet av året er det meningen å ha på plass en godkjent kommunedelplan hvor traseen er vedtatt. Så skal dette detaljeres videre på reguleringsplannivå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00