Mannskap fra Statens havarikommisjon var på befaring på ulykkesstedet nedenfor folkehøgskolen søndag morgen.

- Det er mye om taler for at vi kommer til å gjøre en sak på dette. Hvis vi åpner sak, går vi inn og vurderer ulykken ut ifra et jernbaneståsted, og vil granske praksisen med hensetting av tog, og se på ulykken opp imot dagens regelverk, om alt fungerte som det skulle, sier Kurt Olsen, som er avdelingsleder for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport.

Han opplyser at havarikommisjonen i så fall vil granske praksisen med hensetting av tog, og se på ulykken opp imot dagens regelverk, om alt fungerte som det skulle. Det kan også bli aktuelt å foreslå endringer i rutinene.

- Innen utgangen av uka skal vi beslutte om vi åpner sak eller ikke. Da har vi etter lovverket en 12 måneders frist til å fremlegge vår rapport, men vi bruker ikke 12 måneder, om det ikke er nødvendig, sier Olsen.

STRØMMEN VAR PÅ

Toget som sto parkert nedenfor folkehøgskolen ble brukt til vedlikeholdsarbeid. Dette toget er dieseldrevet, og brukte ikke kjøreledningen, men strømmen var likevel ikke slått av. Kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket forklarer at dette er vanlig praksis.

- Å skru av strømmen er en omfattende prosess. Det krever mannskap som kan ta seg av det omstendelige arbeidet med sikring og jording. Å skru av strømmen gjør vi bare når vi må, og det skjer ikke hver gang vi har vedlikeholdsarbeid, sier Bakken.

Han sier regelverket krever vakthold i de tilfellene et togsett parkeres utenfor garasjeanlegg, slik som i dette tilfellet.

- Det var vaktmann på stedet denne natta, og så vil etterforskningen i etterkant av dette vise om man eventuelt vil foreslå endringer i våre rutiner, sier Bakken.

Jernbaneverkets egen analyseenhet gransker dødsulykken.

TO METERS AVSTAND

Kjell Bakken opplyser at det ikke har vært mange dødelige høyspentulykker på jernbanen her til lands.

- Det var en lignende tragisk ulykke tidlig på 2000-tallet, der en tagger omkom på Filipstad i Oslo, og vi har hatt ett par alvorlige ulykker, med klatring på vogntog, men der ble det ikke utdødelig utgang, sier Bakken.

Han får ikke understreket nok hvor farlig det er å oppholde seg nær høyspentledningene over jernbanen.

- Det er ikke bare berøring av ledningen som er farlig, for du kan få overslag rundt 40 centimeter fra ledningen, og du kan bli drept av det også. Du bør stå to meter unna for å være helt sikker, og derfor er det forbudt for folk å oppholde seg i nærheten eller i sporet, sier Bakken.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00