De ansatte ble i dag informert om den endelige beslutningen i et allmøte. Det blir drift i Brumunddal frem til 30. april 2016.

- Orkla Foods Norge har besluttet å legge ned Nora Brumunddal på grunn av lavere salg og en stadig  svakere lønnsomhet. Samtidig har selskapet behov for å samle seg om færre og mer effektive produksjonsenheter, sier Paul Jordahl, administrativ direktør i Orkla Foods Norge.

- Ansatte og tillitsvalgte i Brumunddal har jobbet hardt både med å gjennomføre mange gode kostnadstiltak og nå sist med å skissere opp en alternativ løsning med fortsatt drift på Brumunddal. Dessverre fjerner ikke disse tiltakene godt nok det underliggende problemet med for lavt volum og for høye kostnader, sier Jordahl.

Fabrikken i Brumunddal har i dag 35 ansatte. Den totale kostnadsreduksjonen ved disse endringene vil være om lag 20 millioner kroner årlig. Ledelsen i Orkla Foods Norge vil nå drøfte nedbemanningstiltak med de tillitsvalgte.

Orkla-direktør Patrik Färdow antydet overfor HA tidligere i vinter at om lag 10 til 15 personer vil bli tilbudt ny jobb i Elverum. Det betyr i så fall at om lag 20 personer mister jobbene sine når fabrikken legges ned. 

Orkla Foods Norge AS hadde i 2013 driftsinntekter på 4,3 milliarder kroner. Driften gikk med et underskudd på 101 millioner kroner. Resultat før skatt var på minus 151 millioner kroner. De fire foregående årene var det tilsvarende overskuddene på cirka 500 millioner kroner hvert eneste år.

Eierselskapet Orkla Brands AS fikk i de fem årene 2009–2013 til sammen 1,5 milliarder kroner i konsernbidrag fra Orkla Foods Norge AS. Eierselskapet Orkla AS utbetalte i 2013 hele 2,5 milliarder kroner i utbytte til eierne- igjen.

Gjennom selskapet Canica AS er Stein Erik «Rimi» Hagen og familien største eiere med 15 %.

Orkla-direktør Patrik Färdow sier at Nora må kutte kostnader:

– Vi satser offensivt på syltetøy, men det vi gjør er ikke bra for Brumunddal, sier Färdow.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00