• KOMMUNESTYRET FOTO: ELI J. HAUGEN

Onsdag behandlet kommunestyret rammene for Hamar kommunes drift de neste fire årene. Budsjettet blir først vedtatt i desember, men i dag ble rammene som kommunens administrasjon skal jobbe etter for budsjettet, vedtatt.

Berget Lovisenberg

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud hadde lagt opp til kutt for rundt 35 millioner kroner. Han hadde blant annet foreslått å legge ned Naturskolen, Lovisenberg skole og kutte i tilskuddet til Hamar-tiltakene (driver BARM-senteret og Værested Arbeideren).

Det var politisk vilje både hos posisjon og opposisjon til å bevare Lovisenberg skole og Naturskolen. Diskusjonen gikk på hvordan det skulle dekkes inn.

Legge ned velkomstklasser

Forslaget fra Regnbuealliansen om å legge ned velkomstklassene for å spare 3 millioner kroner, fikk mye oppmerksomhet. I mange år har Hamar kommune gitt intensiv språkopplæring til innvandrerbarn i egne velkomstklasser på to barneskoler og dessuten Børstad ungdomsskole.

Fremmedspråklige elever kan gå i velkomstklassen i inntil to år før de overføres til sin nærskole. Ordningen har fungert godt på den måten at det er lærere med spesialkompetanse i velkomstklassene.

For å avbøte noe av bortfallet av velkomstklassene, hadde Regnbuealliansen lagt inn en styrking av skolene på 1,2 millioner kroner neste år.

Ikke faglig fundert

Arbeiderpartiets gruppeleder Grete Solli gikk hardt ut mot forslaget om å legge ned velkomstklassene.

– Dette er ikke faglig godt fundert. Forskning viser at en minoritetsspråklig elev som ikke får god nok opplæring, vil koste samfunnet 2,6 millioner kroner i snitt, advarte Solli.

Etter en lang debatt, sto Regnbuealliansen på sitt opprinnelige forslag inkludert å legge ned velkomstklassene, og det ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer.

Utfordrende

Opplærings- og oppvekstsjef Anne-Grete Melby sier det er ekstra utfordrende for dem å legge ned velkomstklassene midt i et skoleår.

– Loven åpner for å organisere dette tilbudet på ulike måter. I Hamar har det fungert godt med velkomstklasser, men vi er nå nødt til å tenke annerledes, sier Melby.

Hun frykter at nedleggelsen vil svekke kvaliteten for alle elever, både innvandrerelever og ordinære elever.

– Vi har bygget opp kompetanse på dette, og det vil bli mer krevende for den enkelte lærer. Vi har sett medieoppslag i det siste som tyder på at minoritetsspråklige elever som ikke får god nok opplæring, vil koste samfunnet mye, påpeker Melby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00