- Dette ikke overraskende, men det er nyttig å få det konstatert. Resultatet gjør at det vil være svært overraskende om vi går for noe annet når formannskapet møtes onsdag for å fatte vedtak i denne saken, sier ordfører Nils A. Røhne.

- Betyr dette at det må bli tvangssammenslåing for at Stange nå skal bli en del av en annen kommune?

- Ja, nå ser det slik ut, sier Røhne.

Ottestad vil ha sammenslåing

 Han sikter til innbyggerundersøkelsen Opinion har gjort ved å intervjue 1.250 stangesokninger.

LES: Her kan du lese hele undersøkelsen (ekstern lenke).

Undersøkelsen viser at 59 prosent av innbyggerne svarer nei på spørsmålet om de ønsker en sammenslåing med Stange.

30 prosent svarer ja, mens 11 prosent svarer "vet ikke".

Undersøkelsen viser samtidig at det er store lokale forskjeller. I Ottestad, hvor 38 prosent av befolkningen bor, svarer 50 prosent at de vil ha en kommunesammenslåing. 39 posent svarer nei, mens 12 prosent svarer "vet ikke".

I undersøkelsen er 476 av 1.250 av de spurte fra Ottestad. Slik sett skal undersøkelsen være representativ når det gjelder geografi og alder.

Resten av Stange er flertallet stort. Steder som Vallset, Åsvang, Espa og Ilseng, svarer over 80 prosent at de ikke ønsker sammenslåing.

Busterud ullen om tvang

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, ønsker sammenslåing og er nok skuffet over beskjeden som nå kommer fra Stange.

- Jeg merker meg at et flertall i den desidert største befolkningskonsentrasjonen i Stange ønsker sammenslåing. Dette er også et sted hvor de aller fleste av de nye innflytterne bosetter seg. Dette bør være et tankekors for Stange.

-  Ønsker du at Stange og Hamar skal slå seg sammen ved tvang?

- Jeg mener at Staten bør legge de grunnleggende strukturene. Den linja som er nå holder i alle fall ikke.

- Men bør Stange slås sammen med Hamar med tvang?

- Stortinget bør lage en ny struktur som gjelder både kommuner og fylker.

- Ja, men bør Hamar og Stange slås sammen med tvang?

- Ikke som tiltak alene. Tvangsekteskap er vel forbudt i Norge, er det ikke, spør Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00