Mandag la Jernbaneverket, Avinor, Kystverket og Statens vegvesen fram sitt felles forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029. Her står det skrevet at Dovrebanen i første omgang skal bygges ut fra Sørli til Åkersvika. Det vil si at dobbeltsporet vil slutte i Ottestad, like sør for Stangebrua og grensen til Hamar.

Tirsdag var HA i kontakt med Jernbaneverkets planleggingsleder Sverre Setvik og kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, men ingen av de to kunne gi noe mer konkret svar på nøyaktig hvor langt sporet i første omgang skal bygges ut i retning nord.

Vurderer fortsatt traseer

Jernbaneverkets InterCity-prosjektdirektør Anne Siri Haugen gir litt flere detaljer om den videre utviklingen. Haugen sier Jernbaneverket ennå ikke har bestemt hvor dobbeltsporet skal slutte, utover at det i tråd med oppdraget i gjeldende NTP planlegges for hele strekningen til Lillehammer:

– Vi holder fortsatt på med kommunedelplanen for Sørli-Brumunddal. Ved å utrede konsekvensene skal vi skaffe oss et grunnlag for å kunne fastsette traseen fra Sørli til Brumunddal via Stange og gjennom Hamar. Vi holder alle muligheter åpne med tanke på de tre ulike alternativene i Hamar, sier hun.

Skal gå for én trasé

1. juni blir en viktig dato for alle som er opptatt av jernbanesaken. Da skal Jernbaneverket sende over sitt forslag til kommunedelplan og anbefalt trasé til kommunene Hamar, Stange og Ringsaker.

Dette betyr at Jernbaneverket denne dagen skal offentliggjøre det de mener er det beste alternativet for ny trasé gjennom Hamar.

– Vi ønsker å finne én løsning, men kan foreslå flere traseer dersom de tilfredsstiller kravene til framtidens jernbane, sier Haugen.

– Ikke noe hvilehjem

Etter 1. juni skal Jernbaneverkets forslag ut på høring og behandles politisk i Hamar, Ringsaker og Stange. Målet er å få gjort vedtak i de tre kommunestyrene innen utgangen av 2016.

Haugen sier at Jernbaneverket og kommunene har en stor og viktig jobb foran seg, og at jernbanen må prioriteres høyt i inneværende år:

– Det er lagt opp til en stram framdrift. Dette er ikke noe hvilehjem, avslutter hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00