Pasientenes dom over sykehusene kommer i en undersøkelse der 400 pasienter ved hvert sykehus blir bedt om å vurdere «sitt» sykehus ut fra ni ulike kriterier.

Sykehusene kan så rangeres etter en totalscore der 5 er best og 1 er dårligst.

Av de 61 sykehusene som er med i undersøkelsen er sykehuset på Tynset ett av fire (4) som får toppscore med fem poeng.

Elverum, Lillehammer og Gjøvik kommer midt på treet med 3 poeng hver.

Hamar er svakest i Innlandet med bare to poeng.

Kun fem av de 61 sykehusene scorer dårligere enn Hamar.

Ikke medisinsk vurdering

Det er viktig å understreke at undersøkelsen ikke kan brukes til å rangere kvaliteten på det medisinske arbeidet som utføres ved det enkelte sykehus.

Pasient-evalueringen ble omtalt på hjemmesidene til Sykehuset Innlandet (SI) allerede i slutten på juni. I går ble dette en rikssak da Aftenposten skrev om rangeringen:

– Ingen skrev om saken da vi presenterte rapporten i juni. Det er vel ferietider i pressen også, sier kommunikasjonsrådgiver Torvild Sveen (40) i SI og ler.

SIs melding forteller at sykehuset i Elverum har tilbakegang på seks områder sammenlignet med året før. Hamar har tilbakegang på fem områder i forhold til året før.

Kongsvinger er det eneste sykehuset som har framgang på samtlige ni områder, mens SI Lillehammer har framgang på sju områder. SI Gjøvik har fått pluss i margen på fem områder fra pasientene.

– Vil lære av Tynset

– Tynset sykehus har flere ganger vært blant de beste i landet på pasientenes vurdering. Selv om dette ikke er en faglig vurdering så er den viktig. Rett før ferien snakket vi om hva vi kan lære av Tynset.

Det sier Øyvind Graadal (65), divisjonsdirektør for sykehusene i Hamar og Elverum til HA.

– Tynset er flinke på hvordan de tar imot pasientene og de yter en bedre service enn andre. Når Hamar scorer såpass svakt så tror jeg at det har med selve lokalitetene å gjøre. Sykehuset i Hamar har dårligst lokaler, sier han.

– Hva vil du si til pasientene som sogner til Hamar sykehus?

– At vi skal prøve å lære av Tynset for å ivareta pasientene på en enda bedre måte – og at den medisinske behandlingen er god i Hamar. Det viser andre undersøkelser. I tidligere undersøkelser har pasientene gitt Hamar dårlig score nettopp på punktet om bygningsmessige fasiliteter, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00