– Stange kommune bør aldri ta på seg eieransvaret når dagens Dovrebane nedlegges til fordel for dobbeltsporet. Fra landbrukets side har vi vært klare på at gammel jernbane skal tilbakeføres til matjord, men nå føler vi at Jernbaneverket er uklare. Hele Østlandet og Rogaland kan bli berørt om vi ikke vinner gehør lokalt. Det sier Lars Opsal jr, talsperson for jordvernalliansen i Hedmark og nestleder i bondelaget.

Tangen-eksempel

Representantene for grunneierne møtte kvinne- og mannsterke opp på jordet på Korsødegården på Tangen, som i dag er delt i to på grunn av jernbane. Bare på dette ene jordet tar jernbanetraseen fire dekar jord. Landbruket selv ønsker å drive slike arealer i ett. I dag skal planutvalget i Stange diskutere nytt avtaleforslag for nedlagt jernbane Espa-Sørli.

– Staten har hatt glede av grunn til jernbane i over 100 år. Når bruken så opphører ved utbygging av nye traseer, må det være et åpenbart krav at gammel trasé ikke skal bli liggende som et sår gjennom terrenget i form av pukk-fyllinger og grove skjæringer i de kommende hundre år. At Staten selv må rydde opp er opplagt også ut fra gjeldende praksis om at utbygger/forurenser gjøres ansvarlig, sier Opsal videre.

Han får støtte av Olav Vold, lederen i Stange og Ottestad grunneierlag.

– Det må være et tydelig krav at avtale rundt håndtering av nedlagt trasé foreligger før vedtak av reguleringsplan. På denne måten vil Stange kommune få være i førersetet når det gjelder de betydelige avgjørelser for nedlagt trasé som går gjennom Stanges beste dyrkingsarealer nord i kommunen.

Advarer på det sterkeste

Stange kommune og Jernbaneverket har framforhandlet en avtale. Landbruket mener at avtalen er uakseptabel når det gjelder Korsødegårdsjordet. For det første må det være et krav at arealet tilbakeføres til jordbruksareal. For det andre må det spesifiseres at fyllingen fjernes i sin helhet.

– Vi stiller et stort spørsmål ved hvorfor Stange kommune skal ta på seg ansvaret for nedlagte togspor. Det er jo forurenser som må rydde opp etter seg, sier Opsal videre.

Han synes avtalen for Korsødegården ikke er god nok. Jernbaneverket skal under alle omstendigheter fjerne en fylling på jordet og burde tilbakeført hele arealet til landbruket. Ellers kan sporene bli evige sperrer i åkrene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00