På nettsiden Fiksgatami.no har flere anonyme klagere meldt om fortau og veier i Hamar som ikke er ryddet etter det store snøfallet de siste dagene. Litt over klokken 07.30 onsdag morgen ble dette innlegget postet av en "anonym":

"Fortauet oppover skolegata mot Furnesvegen har ikke blitt ryddet for snø etter det store snøfallet de siste dagene. Nå har det også blitt skrapet på denne veien, og alt er da lagt opp på fortauet. Fotgjengere går ute i gata og skaper trafikkfarlige situasjoner. Slik var det i fjor også helt til gårdeier av skolegata 51 ringte og klaget."

Mandag skrev en annen denne klagen: "Det brøytes kun på fortau på sykehussiden av Skolegata, og aldri på høgskolesiden. Slik er det hvert år, og fortau på begge sider må brøytes, for vi er mange som benytter det ubrøtede fortauet."

Hus- og gårdeiernes ansvar

I følge Steinar Bjørnstad, forvalter for veg og trafikk i Hamar kommune, så har kommunen kun ansvar for å brøyte såkalt kommunale fortau. I følge politivedtektene er fortau utenfor privathus og bygårder hus- og gårdeiernes eget ansvar. Og er det snakk om gang- og sykkelstier eller fortau, som hører til fylkes- og riksveier, så er det Statens vegvesen som har ansvaret for å rydde dem.

- Er det høye brøytekanter ved private innkjørsler etter brøyting av veger, så må nok folk måke innkjørslene sine selv. Dersom kommunen skulle ryddet alle innkjørsler, så hadde vi ikke rukket å brøyte vegene, sier Bjørnstad.

Joker-kundene klager

Da HA drar til Skolegata ser vi at kun fortauet på sykehus-siden av veien er brøytet. På andre siden av gata er fortauet uryddet helt fra Frikirka og bort til Furnes vegen. På Joker-butikken i Skolegata får HA vite at det er daglig leder der, Stian Tollefsen, som la inn klagen onsdag morgen.

- Kundene våre klager over at det ikke er brøytet, sier Tollefsen, som ikke er klar over at det er gårdeieren som har ansvaret for at fortauet ryddes.

- Det er jo ikke brøytet nedover langs hele den ene siden av Skolegata - betyr det at det er de som bor der som har ansvaret for det også da? spør Tollefsen tilbake.

Svaret er ja, ifølge Bjørnstad i kommunen.  

Ikke orientert 

Gårdeier av Skolegata 51, Haldor Skogheim, forteller at kommunen har ryddet fortauet utenfor Joker-butikken de 48 årene han har eid bygget.

- Det er ikke meg bekjent at det er gårdeiernes ansvar å rydde fortauene for snø. Har det skjedd en forandring, så skyldes vel det at kommunen må spare penger nå. I så full burde gårdeierne blitt informert om dette, sier Skogheim.

Bjørnstad i kommunen forteller at politivedtektene var ute til høring før de ble vedtatt, og at det i hele hans tid i kommunen - siden 1978 - har vært gårdeiers ansvar å brøyte fortauene.  

- Der kommunen er gårdeier, så er det kommunen sin plikt. Der private eier gårder er det deres plikt å rydde fortauene, sier Bjørnstad. 

Eiendomsavgift

Gårdeier Skogheim sier han aldri har hørt at det er hans oppgave å rydde fortauet utenfor Joker, men at han selvfølgelig skal finne en løsning på dette, hvis det er slik reglene er.

- Dette er nytt for meg. Hvis jeg skal rydde fortauet utenfor gården i Skolegata selv, så synes jeg Hamar kommune må slutte å kreve inn eiendomsskatt. Dette synes jeg blir urettferdig! sier Skogheim.    

Ikke informert   

Litt lenger ned i Skolegata, i gården der den gamle Bruktbutikken lå, møter vi Silje Margrethe Nygård (20). Hun har leilighet i gården og har i lengre tid uffet seg over fortauet som ikke er måkt. Heller ikke hun er klar over at det er de som bor i bygården som har ansvaret for å måke fortauet utenfor.

- Er det vi som bor her som har ansvaret for å måke fortauet, altså? Det visste jeg ikke, sier Nygård.

- Jeg synes det er logisk at vi skal måke plassen inne i gården, men fortauet her trodde jeg kommunen hadde ansvaret for. Dette har jeg ikke fått noe informasjon om, fortsetter Nygård. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00