I 2014 gikk det i gjennomsnitt en sak i uka om barnefordeling i Hedmarken tingrett.

Nøyaktig tall er 53 saker. På statistikken for Hedmarken tingrett som HA har fått tilgang til er dette det høyeste tallet så langt tilbake som statistikken går, til 1999.Bare på ett år fra 2013 til 2014 er det en økning på 11 saker.- Jeg er ikke overrasket, sier en advokat som jobber med barnefordelingssaker.

FEDRENE PÅ BANEN

Elisabeth Viken er advokat hos Campbell & Co i Hamar. Hun har en del av barnefordelingssakene som havner i domstolen. Og hun er altså ikke overrasket over at stadig flere barnefordelingssaker avgjøres i domstolen.

- Jeg tror hovedgrunnen er at menn er mer deltagende i omsorgen for barna enn de var tidligere, sier hun.Hun har representert flere av disse fedrene i retten.- Menn stiller helt andre krav til samvær enn de gjorde før. For å si det litt enkelt så tok menn gjerne til takke med annenhver helg. Det opplever jeg at de stadig sjeldnere gjør, sier Viken.

KONSEKVENSEN AV ENDRING

- Dette er konsekvensene av den endringen samfunnet har opplevd i menns holdning og rolle. Jeg representerer ofte disse mennene, og de mener i mange tilfeller at de har like gode forutsetninger for å ha omsorgen for barna som mor, sier Viken.

Hun får støtte for sin oppfatning av Inger Helene Hognestad på familievernkontoret (Bufetat) i Hamar.

- BAKSIDEN

- Denne økningen i antallet saker som havner i retten er på mange måter baksiden av at begge foreldrene er mer aktive i forhold til barnas oppdragelse. Vi så ikke så mye av dette i «gamle dager», sier Hognestad.

Hun vet hva hun snakker om, for på familievernkontoret har de også opplevd en økning i antallet barnefordelingssaker de siste årene.

173 saker

Hognestad forteller at familievernkontoret hadde 173 saker etter barneloven på sitt bord i 2014.

- De aller fleste sakene blir løst utenfor rettsapparatet, sier Hognestad.Advokat Elisabeth Viken sier de fleste blir løst med et forlik i retten.- Når vi kommer til retten blir foreldre ofte lydhøre overfor uttalelser fra de sakkyndige og retter seg ofte etter det. Men noen saker har et så høyt konfliktnivå at det ikke er mulig å løse dem uten dom. Det er i mange tilfeller saker der partene heller ikke har vært enige om selve samlivsbruddet, sier Elisabeth Viken.

Les også
DEBATT Les hva HA mener.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00