• PRAKTEIENDOM: Den verneverdige Nordby-villaen oppført i 1938, er en av de mest kjent bygningene langs Mjøsa. Nå kan allmennheten få mulighet til å beundre arkitektturen.BEGGE FOTO: HENNING HOLTER CHRISTENSEN

Utbygger BoligPartner har varslet planoppstart for Stanges indrefilet. Den nye bebyggelsen er tenkt plassert sør for villaen fra Sandvikavegen med atkomst gjennom boligområdet Sandvika strand.

SI DIN MENING: Synes du stranda langs Mjøsa er tilgjengelig nok?

Grønn korridor

Eierne av Sandvika strand, Torill Valøy Gjøviken og Lars Gjøviken, solgte i sin tid åtte tomter fra eiendommen Gjøviken til BoligPartner. I dag er 4,8 mål avsatt til friområde på Sandvika strand. Nå ber de stanges folkevalgte være årvåkne når planforslaget for Nordby strand kommer til politisk behandling.

– Vi ser positivt på at eksisterende funkisbolig blir løftet fram som et kulturhistorisk minne. Det er ikke urimelig at denne eneboligen får beholde sin hage, men denne har aldri inkludert strandsonen. Nå vil en kultivering og rydding av strandsonen slik vi ser det ellers langs Ottestadstien, tilføre hele området nye kvaliteter, sier de.

– Bør åpnes

– I vandringen langs denne delen av Mjøskanten vil både naturen og arkitekturen kunne beundres av alle. Vi ber om at det videre planarbeidet med Nordby strand bygger på tidligere praksis og kommunedelplanen slik at friområdet langs Mjøsa og turstien kan videreføres som planlagt. Det er da naturlig å bygge videre på forstøtningsmuren slik kommunedelplanen viser, skriver ekteparet i et brev til utbyggeren.

Naboene på Gjøviken tar til orde for at strandlinjen bør åpnes for fri ferdsel når Nordby-eiendommen skal omreguleres.

Stengsel

– I dag er det bom stopp ved tomtegrensen og en videreføring av Ottestadstien stanset her. Som eiere av mjøstomter ser vi at det trengs mer og mer grøntområder lang Mjøsa. Det er vårt håp at flere får glede av strandsona. Mer av mjøslinjen må frigis. Skal det bli enda mer privatisering langs Mjøsa eller skal allmennheten få økt tilgang til disse perlene? spør ekteparet Gjøviken.

Plan- og arkitektsjef Idar Sambu i BoligPartner sier allmennheten skal tilgodeses med grønnkorridorer.

– Vi har brukt de samme forutsetningene som på Sandvika strand videre på Nordby strand. Nå er det bare oppstart og faktisk forslag til reguleringsplan er ikke lagt fram ennå. Villaen har vi fullt fokus på, sier Sambu.

– Fylkeskommunen mener funkisvillaen i Sandvika har høy verneverdi. Villa Riise på Domkirkeodden i Hamar er også fredet, men vi mener at Nordby-villaen er i samme klasse. Det sier arkitekt Tore Lahn i Hedmark fylkeskommune til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00