Etter at Jernbaneverket for en uke siden, kom med sin anbefaling til jernbanetrasé gjennom Hamar, har det vært høy temperatur i jernbanedebatten i Hamar.

Jernbanverket har sagt at de fraråder at den østlige og midtre linja blir valgt.

Sitter i lobbygruppe

Med å si at de fraråder disse alternativene, signaliserer de også at det er aktuelt å legge ned innsigelse mot å vedta disse. Dette vil skje i høringsperioden, men innsigelsen vil ikke bli gjort gjeldende før et vedtak er fattet. Det er først dersom kommunestyret ikke retter seg etter innsigelsen, at det vil bli forsinkelser.

Tidligere ordfører Morten Aspeli (Ap) sitter i Hamar kommunes lobbygruppe for jernbane sammen med blant andre varaordfører Knut Fangberget, Venstre Stig Vaagan og ordfører Einar Busterud.

Bred prosess

I onsdagens formannskap, hvor jernbanesaken ble drøftet, tok Aspeli til orde for å få et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig i jernbanesaken.

– Vi må sikre et godt beslutningsgrunnlag og få alle konsekvenser fram. Eventuelle innsigelser får virkning i desember. Vi kan ikke vedta noe det er innsigelse på da, sa Aspeli.

Overfor HA etter møtet, bekrefter Aspeli at han ønsker en så bred prosess som mulig, og at han er positiv til at alle fire alternativene legges ut til høring.

– For meg var det sentralt å få avklart risikoen for innsigelser og når. Det er avgjørende å få gjort et vedtak i desember, sier Aspeli.

Har ikke noe å tape

Slik HA forstår det, har ikke lokalpolitikerne noe å tape på å legge flere alternativer ut på høring, men at prosessen blir mer demokratisk. Et viktig poeng er å få avklart hvilke alternativer som eventuelt vil medføre innsigelse fra regionale myndigheter (for eksempel fylkesmannen og fylkeskommunen).

En fordel med å følge Jernbaneverkets anbefaling og legge ut deres to anbefalte forslag til høring, er at det gir en endelig avklaring av situasjonen for de som ikke lenger berøres, og at man sikrer vedtak av et gjennomførbart alternativ.

22. juni skal kommjunetyret behandle jernbanesaken, og legge to eller flere alternativer ut til høring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00