– Saken i seg sjøl fortjener ikke så mye oppmerksomhet som den vi fikk i gårsdagens Hamar Arbeiderblad, men hvis all reklame er god reklame, takker vi og bukker, sier Hulleberg.

Hulleberg mener at snuoperasjonen og resultatene av denne, som håndballgruppa i Storhamar startet på i 2010, stort sett har fulgt prognosene de har satt opp, fra -1 mill kr i 2011, via -350.000 i 2012 og -120.000 i 2013. 2014-regnskapet vil komme ut i pluss, uten at Hulleberg vil antyde hvor stort det vil bli. Også i år vil regnskapet komme ut i pluss, uten at Hulleberg vil antyde hvor stort det vil bli.

– Det blir lagt fram for årsmøtet 9. april, sier han.

Ønsket høyere tempo

– Hvis vi skulle ha gjort noe annerledes i denne snuoperasjonen, kunne vi ønsket å gjennomføre den i et enda større tempo, men det har ikke vært mulig. Med ny hall ser vi store muligheter for endelig å komme à jour med alle utgifter. Riktignok ikke i år, fordi vi får kun fire driftsmåneder dette året, men i 2016 bør det kunne bli veg i vellinga. Da får vi et fullt driftsår og bør begynne å merke nye og bedre forutsetninger for å drifte Storhamar håndball elite, sier Ole Erik Hulleberg.

Taus om gjelda

Storhamar skylder Hamar kommune snaut 1,4 millioner kroner. Ifølge kommunen skal Storhamar håndball elite i tillegg skylde 2,4 millioner i leverandørgjeld, feriepenger og offentlige avgifter.

På plussida har klubben fått gode tilbakemeldinger på at de skal få 600.000 bidragskroner som skal hjelpe til å redusere gjelda på 2,4 mill. kroner. Samtidig har leverandører sagt seg villige til å halvere sitt utestående.

Selv om gode tilbakemeldinger ikke er det samme som penger i hånda, har Hulleberg et berettiget håp om at pengene vil komme på bordet.

Ny hall – ny tidsregning

– Vi håper å bli kvitt hele, eller mesteparten av leverandørgjelda, til årsmøtet i april, og akter å nedbetale det vi skylder Hamar kommune kroner for krone, selv om vi innser at vi trenger lengre tid enn vi først trodde. Det er derfor vi har søkt kommunen om en ny nedbetalingsplan. Vi har ikke til hensikt å stikke av fra våre forpliktelser, sier Ole Erik Hulleberg.

Han er helt klart på at den nye hallen vil innebære en ny tidsregning for Storhamar håndball:

– Noen velger å se den mørke sida ved ny hall. Det gjør ikke vi, sier Ole Erik Hulleberg til HA-sporten.

bredde får ingen konsekvenser

Leder i Storhamar håndball bredde, Tina Thorsen, mener utfordringene i Storhamar elite ikke får konsekvenser for barn og unge.

– Jeg kan ikke se at dette kommer til å påvirke oss, men det er klart at vi synes det er veldig trist at elite har vansker, sier Thorsen.

Hamar kommune etterga et ansvarlig lån på 2,8 millioner i februar 2013. Da krevde kommunen samtidig at klubben skulle deles i to juridiske enheter.

– Vi har gjort som kommunen ba om, og ved delingen vedtok vi at elite overtok 1,7 millioner kroner av klubbens totale gjeld på snaut 1,8 millioner.

– Det er denne avtalen vi forholder oss til og jeg har ikke fått noen signaler på at det er et ønske om å se på om avtalen bør endres på noen måte, sier Thorsen og legger til at Storhamar elite også skylder Storhamar bredde penger.

– Det er ikke snakk om beløp som påvirker driften vår i det hele tatt, og vi har allerede avtalt hvordan de pengene skal betales til oss, sier styreleder i Storhamar håndball bredde, Tina Thorsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00