• Flittig brukt: El-billaderne i Hamar er ifølge parkeringsleder Kjell Tore Lunde stort sett er i bruk hele tiden. Etterspørselen etter strøm er stor.
  • Ny teknologi: Hamar kommune har nylig oppgradert laderne i parkeringshusene under Østre og Vestre torg.

Torsdag ble det arrangert et stort el-bilseminar i Hamar i regi av Energiråd Innlandet og det skandinaviske samarbeidsprosjektet Green Drive Region. Prosjektet har som målsetting å redusere bruken av fossilt drivstoff.

Prosjektleder Bjørnar Kruse forteller at folk i Hedmark fortsatt henger litt etter når det kommer til bruk av elektriske biler.

– Det er en veldig positiv utvikling for el-biler i Norge, sier han – og peker på en skisse som viser at det i Bærum kommune i dag ruller nesten 3.800 el-biler.

– Hedmark er dessverre i den andre enden av skalaen, sier han.

Hamar var per 1. oktober 2015 den kommunen i fylket med flest el-biler, men selv her var det kun registrert 200 private el-biler.

Stadig flere ladestasjoner

For å unngå rekkeviddeangsten som har kommet med de elektriske doningene, foregår det en stor utbygging av ladestasjoner over hele landet. Hamar kommune har i dag store ladestasjoner i drift, blant annet i parkeringshusene under Østre og Vestre torg.

Parkeringsleder Kjell Tore Lunde bekrefter at kommunen har søkt fylkeskommunen om støtte til å bygge enda flere ladestasjoner i byen. Men, ladingen koster i form av økte strømregninger.

– Det koster å drifte anleggene, men samtidig gjør miljøgevinsten det til en god investering, sier han.

Erling Behrens (Frp) støtter økt bruk av el-biler, men er ikke helt fornøyd med dagens løsning hvor bilistene kan lade gratis på kommunens regning.

– Spørsmålet er hvordan vi skal fordele kostnadene. Når det blir flere el-biler enn i dag, må kanskje brukerne ta den største kostnaden. Det er ingen selvfølge at det skal være gratis å lade.

Spår fortsatt økning

Bjørnar Kruse spår at antallet el-biler vil fortsette å øke i årene framover. Han peker blant annet på at bilene stadig forbedres, og at man i løpet av et par år vil kunne kjøpe biler med betydelig større rekkevidde enn i dag.

Kruse sier salget av elbiler hittil har vært begrenset til to små segmenter av det totale bilmarkedet, nemlig småbiler og luksusbiler.

– De neste årene vil vi oppleve at mange flere biltyper tilbys i elektriske varianter, sier han.

Kruse minner samtidig om at det trengs flere tiltak for å gjøre det attraktivt å kjøre på strøm.

– Vi må være forberedt slik at folk får den gode opplevelsen de ønsker og krever. Vi må blant annet å bygge mange og gode nok ladestasjoner for å unngå kø.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00