Som journalist, i alle fall for en avis som HA, kan det være et herk og i det hele tatt få en kommentar fra statsministeren.

Da blir det spesielt når du en alminnelig arbeidsdag får en telefon fra Statsministerens kontor om at Erna Solberg ønsker å snakke med deg.

Men det var det som skjedde fredag.

Fra sin statsrådsbil ringte så Erna til flere lokalaviser og regionaviser for å komme med sitt budskap:

Alle må oppfylle kravet innen 2005

Nemlig at flest mulig av lærere som ikke oppfyller det såkalte kompetansekravet, søker om etterutdanning før fristen går ut 1. mars. Med kompetansekrav menes at alle som underviser i norsk, engelsk og matematikk må har fordypning i disse fagene.

– Dette er noe som opptar meg veldig. I Norge har vi veldig mange gode lærere, men vi har også mange som underviser i fag de ikke har fordypning i, sier Solberg til HA.

Innen 2025 må alle lærere ha kompetansekravet for å kunne undervise. Fram til da har skolene en dispensasjon.

– Det er jo spesielt de som fortsatt jobber i 2025 dette gjelder for, men også folk som har få år igjen før pensjonsalder har selvsagt anledning til å søke. Jeg tenker det er to elementer som er viktig med dette. For det første er det eleven som får en mer kompetent lærer og en bedre undervisning, men også for læreren selv. Lærere som har tatt etterutdanning forteller at det påfyllet ga dem en bedre jobbhverdag. Det føles bedre å undervise i brøkregning når du faktisk forstår brøkregning selv, sier hun.

Hedmarken gjør det bra

Hvordan er så tilstanden for lærerstaben på Hedmarken?

I Hamar kommune mangler 19 prosent av lærerne kompetansekravet i norsk, 30 prosent i matematikk og hele 39 prosent i engelsk.

I Ringsaker er tallene 20 prosent i norsk, 33 prosent i matte og 42 prosent i engelsk.

Stange er den skolen som ligger best an på Hedmarken. Her mangler bare 13 prosent av lærerne kompetansekravet i norsk. I matte mangler 26 prosent kravet, mens i engelsk er det 25 prosent av lærerne som ikke oppfyller regjeringens krav.

Løten gjør det også bra. 18 prosent i norsk, 24 prosent i matematikk og 26 prosent i engelsk.

Alle våre kommuner gjør det således vesentlig bedre enn landet for øvrig. Landssnittet viser at 24 prosent mangler kompetansekravet i norsk, 36 prosent mangler kravet i matte, mens 48 prosent mangler kravet i engelsk.

Erna Solberg har et godt håp om at kompetansekravet blant lærerne skal oppfylles innen 2025.

– Med den takten som læreren tar etterutdanning går det. Vi opplevde en rekordhøy søknad i fjor da over 10.000 lærere søkte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00