Guro Vestvik startet i den nyopprettede byutviklerstillingen i Hamar kommune 21. august. Nå begynner hun å bli litt varm i trøya.

En av de første oppgavene den nye byutvikleren gyver løs på, er å planlegge opprustingen av Østre torg med forbindelser mot CC Stadion og Hamar stasjon.

Fra ørken til oase

Opprustingen er en del av en større sentrumssatsing fra Hamar kommunes side.

Politikerne har godkjent å bruke 6,5 millioner kroner til formålet. HA møter den nye byutvikleren på Gravdahl kafé, med orkesterplass til torget. I dag framstår plassen som gold og nesten folketom.

– Vi har lyst til å revitalisere miljøet på Østre torg gjennom ny grøntstruktur og belysning, og invitere til opphold og ulike aktiviteter for alle aldre, sier Vestvik.

Ønsker innspill

Kommunen har ikke et ferdig konsept for hvordan det skal bli, fordi det skal folk få være med og komme med innspill på.

– Vi vil invitere skolebarn, næringsliv og folk flest til å komme med innspill til hva de ønsker seg, sier Vestvik.

Tida fram til årsskiftet skal brukes til å få innspill og detaljplanlegge opprustingen, før planene skal settes ut i livet neste år.

Mer attraktiv by

Vestvik er opptatt av attraktive byrom i seg selv, men også fordi de gjør det mer attraktivt for folk å oppholde seg i byen.

– Det igjen gjør det mer interessant for forretninger å etablere seg i byen, som igjen fører til mer folk, mener Vestvik.

I løpet av de første ukene som byutvikler, har hun blant annet deltatt på Oslo Urban Arena, en arena for å diskutere byutvikling og urbanisering. Og tok med seg gode tips hjem til Hamar.

– Hamar har store muligheter, men har ytterligere potensial. Konsepter de har utviklet i Oslo og andre byer kan vi ta med til Hamar i mindre skala. Vi trenger flere folk som bor og jobber i sentrum. Og det er mulig å utrette mye i Hamar nå, fordi det er vilje til å få til noe, sier Vestvik.

Bedre tilrettelegging for gående og syklende i byen er fellesnevneren for mange ting som er gjort i Oslo. Det betyr litt færre parkeringsplasser og mindre biler, men desto mer liv og aktivitet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00