Bør ulvesona oppheves?

– Ja og det må bli enklere å felle ulv. Rovdyrpolitikken må baseres på «folk og fe» sitt beste.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– Så liten at antall rovdyr ikke går ut over dem som drive med beitedyr.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Ordningen med lisensfelling er tilstrekkelig om det gis tillatelse til å ta ut tilstrekkelig antall dyr. Det viktigste er at rovviltnemndene ikke overstyres av sentrale myndigheter. Det er lokalbefolkningen som føler problemene på kroppen og da må de få større innflytelse enn i dag.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Jo, helt enig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00