Bør ulvesona oppheves?

– Nei.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– Stortingets gjeldende mål bør bestå. Men det må bli en helt annen balanse mellom vern og uttak. Hittil har Hedmark tatt forpliktelsene sine og belastningen med rovdyrstammen, mens myndighetene ikke godt nok har fulgt opp sine ved å sørge for raskt og effektivt uttak.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Nei.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Det er enormt viktig, og det må vi i større grad sørge for ved at alle deler av rovdyrforliket iverksettes. Også de delene som handler om mer effektivt uttak av dyr. Den belastningen bøndene opplever er uverdig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00