Torsdag morgen offentliggjorde Stange kommune søkerlista med ti navn. Én mannlig søker har fått innvilget ønsket om at navnet blir unntatt offentlighet.

HA vil påklage dette overfor Stange kommune siden det er stor offentlig interesse rundt en slik toppstilling. Dersom Stange kommune opprettholder sitt vedtak må Fylkesmannen i Innlandet avgjøre saken.

Hodejegerfirmaet Amrop Delphi har bistått kommunen.

To av 11 søkere er kvinner.

Ifølge Avisa Valdres ble Ludvigsen 20. desember 2017 ansatt av kommunestyret som rådmann i Sør Aurdal kommune. Han hadde oppstart 1. april 2018 og søker altså ny jobb på Hedmarken etter ett år. Ludvigsen er bosatt i Hov i Søndre Land.

rådmann gikk på dagen

På søkerlista står også tidligere Flisa-rådmann Geir Kvisten (47). Han har fremdeles postadresse i Åsnes og var tidligere rådmann i Grue. Han sluttet på dagen i september 2018.

Sissel K. Framaas er daglig leder/kirkeverge i Åsnes i Solør.

Kjell Jogerud (57) har postadresse i Stranda i Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han er i dag seniorrådgiver og tidligere rådmann i Skjåk kommune.

Nils Kvilang, Rena er 48 år, stipendiat og forsker ved Høgskolen i Innlandet.

Torbjørn Johan Gaarder (63) fra Oslo, er Chief Credit Officer og har grunnutdannelse som jurist.

Søkerlista ser slik ut:

* Framaas, Sissel (Våler i Solør, daglig leder/kirkeverge)

* Gaarder, Thorbjørn Johan (63) (chief credit officer)

* Henriksen-Tenningås, Helle (44) (seksjonsleder)

* Jogerud, Kjell (57) (Stranda, seniorrådgiver)

* Kvilvang, Nils (48) (Rena, stipendiat)

* Kvisten, Geir (47) (Flisa, selvstendig)

* Ludvigsen, Haakon Boie (51) (Hov, rådmann)

* Mathiesen, Elisabeth (56) (Hamar, sykepleier)

* Unntatt offentlighet, mann

* Pettersen, Rune (55) (Lørenskog, leder)

* Sverkmo, Inger (Lom, rådgiver miljø)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00