Det var under en kontroll på Husum i Løten at Statens vegvesen avdekket det hele.

Ni kjøretøy fikk bruksforbud. Én av sjåførene ble anmeldt for overlast. Varebilen til vedkommende var lastet med 1.300 kilo for mye (37 prosent overlast).

I tillegg fikk altså sju andre kjøretøy bruksforbud.

En av bilene var såpass mye lastet at det ikke var igjen fjæring. Dette blir karakterisert som meget trafikkfarlig av Vegvesenet.

Flere av dem var på grunn av overlast, men også tekniske mangler forekom.

Blant annet ble et trailer stanset. Her ble det avdekket at den ene akslingen på semitraileren var løs.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00