Det vakte stor oppsikt på Hedmarken da HA onsdag formiddag gjenga en melding fra VG om at InterCity-utbyggingen til Hamar er utsatt.

Dette er for øvrig i tråd med tidligere artikler - i HA og andre aviser.

HER kan du lese en sak om det samme fra HA i mars i år.

Det nye er at innspill fra Bane Nor og andre nå blir bekreftet av Jernbanedirektoratet.

Direktoratet slår fast at Hamar, Tønsberg og Fredrikstad kan glemme dobbeltspor innen 2024.

Planen fra direktoratet skal innom Samferdselsdepartementet og regjeringen for endelig vedtak, men det er ingen grunn til å tro på endringer.

HER KAN DU LESE HELE PRESSEMELDINGEN JERNBANEDIREKTORATET GA UT ONSDAG:

Overskriftene lyder slik:

Oppdatert etter fastsettelse av handlingsprogrammet juli 2018.

Jernbanesektorens handlingsprogram: Hedmark og Oppland:

Deretter følger mellomtittelen: Flere avganger på både Gjøvik- og Dovrebanen

Så heter det:

"I jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 legges det opp til en betydelig styrking av togtilbudet i Innlandet. Stikkord er dobbeltsporutbygging, kryssingsspor og nytt signalanlegg. I tillegg satses det mye på godstrafikken. Jernbanedirektoratet legger opp til at skal gjennomføres et betydelig løft i togtrafikken i Innlandet de kommende årene. Fjerntogtilbudet på Dovrebanen og regiontogtilbudet på Rørosbanen og Raumabanen konkurranseutsettes som del av Trafikkpakke 2. Konkurransegrunnlaget ble gjort tilgjengelig i mars 2018, og trafikkstart er planlagt i juni 2020."

Elverum - Hamar - Lillehammer

"Jernbanedirektoratet legger opp til et nært samarbeid med fylker og kommuner, og er i dialog med Hedmark og Oppland fylkeskommuner om billettsamarbeid for lokale reiser Elverum–Hamar– Lillehammer. Dovrebanen På Dovrebanen videreføres intercity-utbyggingen med byggestart på neste delstrekning fra Venjar til Langset i år, og i 2019 legges det opp til byggestart videre nordover."

Strekningen Venjar - Langset går fra like sør for Eidsvoll stasjon (Venjar) til Minnesund (Langset).

TO TOG I TIMEN

Direktoratet skriver videre:

"Målet er to tog i timen til Hamar i 2026 og mer enn 15 minutter raskere reisetid, slik at togreisen Hamar–Oslo kommer ned mot én time. Gevinsten i reisetid vil også gjelde for stasjonene nord for Hamar. For å øke ombordkapasiteten på intercity-togene fra Lillehammer skal det bygges et nytt hensettingsanlegg på Hove, som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger med doble togsett. Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 2 omfatter opsjoner som tilbyderne skal prissette i sine tilbud. Dette inkluderer ny avgang hver vei Oslo–Trondheim mandag til fredag for jevnere frekvens på Dovrebanen. Det er satt i gang en utredning av totimersintervall på fjerntogene Oslo–Trondheim." 

Gjøvikbanen

"På Gjøvikbanen legges det opp til en styrking av togtilbudet med faste timesavganger mellom Oslo og Gjøvik. For å oppnå dette må banen utrustes med nytt signalsystem (ERTMS) nord for Roa, Nittedal og Jaren stasjon må bygges om, og det må bygges et nytt kryssingsspor på Reinsvoll. Handlingsprogrammet legger opp til at dette skal være på plass i løpet av 2022. Kongsvingerbanen På Kongsvingerbanen skal det gjennomføres flere større tiltak for å øke banens kapasitet, både nye kryssingsspor, bygging av nytt kontaktledningsanlegg, og det skal gjennomføres større tiltak på stasjonene Sørumsand i Akershus og Skarnes i Hedmark, noe som også øker kapasiteten for godstog."

Rørosbanen

"Innføring av nytt persontogmateriell i Midt-Norge i 2021 vil gi økt ombordkapasitet og bedre komfort på enkelte avganger også på Rørosbanen Trondheim–Røros–Hamar. "

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00