Kjennelsen ble avsagt i Borgarting lagmannsrett torsdag. Solheim har krevd erstatning for to hunder som politiet tok livet av på Budor 16. juni 2013. Tvisten har dreid seg om hvorvidt Solheim kunne legge fram politiets lydlogg som bevis i erstatningssaken, og også få oppgitt identiteten til polititjenestemannen som den aktuelle dagen satt i politiets operasjonssentral.

Staten har bestridt dette, men Solheim har nå fått medhold i to rettsinstanser.

Staten må også dekke Solheims saksomkostninger som i alt var 34.000 kroner for de to rettsbehandlingene.

Solheim krever inntil 180.000 kroner i erstatning for tapet av de to hundene, som var av typen Grand danois, og som hadde rømt fra sin eier den aktuelle dagen i 2013.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00