Det fortalte Cathrine Glomsvoll, markeds- og informasjonssjef samt Tom Sagen, områdeansvarlig drift i Hedmark Trafikk i Stange formannskap onsdag. Selskapet reiser nå rundt i kommunene for å hente innspill til linjestruktur.

Høsten 2018 skal nemlig Hedmark Trafikk utlyse anbud for kjøp av kollektivtjenester i Hamarregionen som omfatter kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Ny kontrakt har oppstart 1. juli 2020. Det var stor interesse blant potensielle anbydere da Hedmark Trafikk arrangerte dialogkonferanse 19. september. Inneværende kostnadsramme er på 100 millioner kroner, som innbefatter 95 kjøretøy som til sammen kjører cirka fire millioner rutekilometer.

Store endringer

Kollektivtransporten på Hedmarken er inne i en spennende utvikling hvor det grønne skiftet står i fokus. Det er altså i Bekkelaget hvor det er størst potensial for økt kollektivandel i Stange. Utviklingen av Åkersvika hageby på Åkershagan er interessant for Hedmark Trafikk.

Etablering av innfartsparkering i tilknytning til hovedlinjene til Hedmark Trafikk skal utredes. Elbusser blir testet rundt i landet og selvkjørende busser (autonome). Testingen av elbusser vil blant annet ha fokus på hvordan disse busstypene takler innlandsklimaet.

Uendret B3

Dagens rute B3 fra Stange til Hamar og Brumunddal blir ikke endret, opplyser Sagen.

En av mulighetene mot 2020 og 2030 er busslinje i deler av nedlagt jernbanespor mellom Stangebrua, Tokstad, Sandvika med endestasjon på Atlungstad brenneri. Et annet alternativ er en busslinje Ottestadhallen-Hamar sentrum. På andre siden av fylkesveg 222 kan en bussrute gjennom Bekkelaget på vestsida av Øvre Kåterud, gjennom boligområde ved idrettsplassen. Dagens rutetrasé, bybyss B2 kjører i dag i en lengre sirkel fra Stangebrua, Gyrud, Bekkelaget og Vikasenteret mot Hamar. Rute B4, som er minibuss går en gang i timen fra Stangebrua, Sandvikavegen til Hias hvor snuplassen er.

I tiltaksplanen heter det at Hedmark Trafikk skal ha utslippsfri kollektivtrafikk før 2025.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00