I en studie utført av Iren Johnsen, Senter for Krisepsykologi, Bergen, Kari Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen og Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo samt Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen går det fram at sorggrupper anses som et viktig likemannstiltak der etterlatte kan få informasjon, snakke om den de har mistet, utveksle erfaringer og råd, samt ventilere reaksjoner og problemer sammen med noen som «virkelig forstår». Studien ble publisert i en artikkel i tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

De fleste sorggruppetilbudene drives av det offentlige, i hovedsak menigheter, kommune og sykehus og frivillige organisasjoner.

Sorggruppa i Stange er en ikke-terapeutisk gruppe slik flere andre grupper rundt i landet er.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00