Omgitt av sin kone Ragnhhild, sine fire barn og svigerbarn fikk Petersen medaljen høytidelig overrakt av distriktssjef for heimevernet Tore Kjetil Stårvik i hagen hjemme på Ilseng lørdag ettermiddag.

Petersen tjenestegjorde i Schleswig-Holstein i nesten ett år i 1950-51.

Der var han sjåfør for høyerestående befal i brigaden, og kom seg dermed mye rundt i Nord-Tyskland.

Lærerik tid

Petersen husker godt oppholdet i Tyskland for nesten 70 år siden.

– Det var en fin og lærerik tid. Jeg opplevde oppholdet som riktig. Jeg har aldri glemt den tida, forteller Petersen.

De to medaljene som han fikk hengt på brystet lørdag av Stårvik var Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje.

Leste fra håndbok

Stårvik sa i sin tale at medaljene burde vært delt ut tidligere, men at de er en viktig anerkjennelse av innsatsen.

Han hadde med seg en håndbok for soldatene i Tysklandsbrigaden fra daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge som han leste fra.

Der ble det blant annet betont hvor viktig soldatenes framferd var, og at de var gode ambassadører for Norge. Oppholdet i Tysklandsbrigaden var den del av verneplikten for de norske vernepliktige på den tiden.

Våren 1953 ble brigaden trukket hjem og omdannet til Brigaden i Nord-Norge som følge av NATOs fokusering på forsvaret av Nord-Norge mot Sovjet. Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955.

Stolt veteran

Petersen kvitterte med å takke for hederen, og gi en spesiell takk til datteren Turid Nyhus, som er den som har medvirket til at medaljene nå kunne bli overlevert.

I sitt yrkesaktive liv fortsatte Petersen som sjåfør, og har kjørt mange år som bussjåfør og også kjørt turbuss for Scandiareiser.

Veteranen selv synes han har hatt et veldig godt liv på Ilseng, og satte synlig stor pris på besøket fra heimeverndistrikssjefen.

Flere veteraner hedret

På en samling på Ridahuset 16. juni, fikk flere veteraner sine hedersbevisninger. Det var Anders Johansen Sara (post mortem), Ivar Moberg, Bernhard Syverstuen (post mortem), Kjell Einar Jevne, Henry Odd Jevne, Egil Stårvik og Ola Andreassen (Unifil, Libanon).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00